Legal and Financial Aspects of Housing Resources Management by Local Governments

Elżbieta Feret

Abstract


The article attempts to indicate the operational principles of local government units in connection with a public task related to housing resources. The assumption of the analysis was to narrow down the issues to only two aspects: legal and financial. First, issues related to the legal grounds of the so-called housing management at the local government level were discussed, and then, the methods of financing tasks in this field by local government units. It should be emphasized that, despite an attempt to refer to local government units operating at various levels, a special place for the discussion was given to the municipality, for which the legislator has reserved the greatest number of housing management tasks. In connection with the functioning of this local government level, the principles of financing the housing management were discussed, taking into account organizational and legal forms and their relationship with municipal budget funds as well as the possibilities of obtaining extra-budgetary funds.


Keywords


housing resources management; municipality; public tasks; budgetary resolution

References


LITERATURE

Bieniek G., Pietrzkowski H., Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2010.

Bończak-Kucharska E., Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi. Aspekty prawne i organizacyjne, Warszawa 2014.

Brzezicki T., Rączka P., Wantoch-Rekowski J., Legal Aspects of the Imposition and Enforcement of an Administrative Penalty for Failure to Register a Vehicle Imported from the Territory of a European Union Member State, “Studia Iuridica Lublinensia” 2021, vol. 30(2).

Chojna-Duch E., Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, Warszawa 2004.

Czerw J., Świerczyński P., Change of Composition of Voivodeship Board as a Result of Changing Its Statute in the Context of Keeping Principles of Polish Structural Administrative Law, “Studia Iuridica Lublinensia” 2020, vol. 29(5), DOI: https://doi.org/10.17951/sil.2020.29.5.41-63.

Drozdowski R., Joźwiak M., Wiktorowska U., Walczak P., Nowa ustawa o finansach publicznych. Poradnik dla samorządowców, Warszawa 2009.

Grzybowski C., Jednostki sektora finansów publicznych, “Rzeczpospolita” 1999, no. 18.

Feret E., Legal Security and Financial Security of Local Communities. Selected Issues, “Studia Iuridica Lublinensia” 2020, vol. 29(1), DOI: https://doi.org/10.17951/sil.2020.29.1.85-98.

Feret E., Zasady opodatkowania działalności prowadzonej przez samorządowe jednostki i zakłady budżetowe, [in:] Bariery, wyzwania i perspektywy przekształceń samorządu, eds. S. Sagan, M. Sitek, Józefów 2016.

Knosala E., Zadania współczesnej administracji publicznej, [in:] Ustrojowo-prawne instrumenty polityki społecznej, ed. M. Baron-Wiaterek, Gliwice 2005.

Kosiński E., Gospodarka mieszkaniowa gminy. Formy współdziałania gminy z podmiotami prywatnymi, “Przegląd Prawa i Administracji” 2014, vol. 98.

Kosikowski C., Formy prawne i zasady dokonywania wydatków publicznych, [in:] Finanse publiczne i prawo finansowe, eds. C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Warszawa 2003.

Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 1999.

Madej K., Spółdzielczość mieszkaniowa. Władze PRL wobec niezależnej inicjatywy społecznej (1961–1965), Warszawa 2003.

Malinowski R., Węzłowe problemy prawa administracyjnego w zarządzaniu gospodarką państwową, Warszawa 1975.

Mikos-Sitek A., Budżet państwa i budżet jednostek samorządu terytorialnego, [in:] Finanse publiczne i prawo finansowe, ed. A.Nowak-Far, Warszawa 2011.

Ofiarski Z., Prawo finansowe, Warszawa 2007.

Panfil P., Prawo budżetowe, [in:] Podstawy finansów i prawa finansowego, ed. A.Drwiłło, Warszawa 2011.

Połucha I., Projektowanie terenów szkolnych i placów zabaw jako zielonej infrastruktury, “Problemy Ekologii Krajobrazu” 2013, vol. 36.

Ruśkowski E., Salachna J.M., Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2007.

Sawicka K., [in:] Prawo finansowe sektora finansów publicznych, ed. E.Ruśkowski, vol. 2, Warszawa 2010.

Stankiewicz J., Debudżetyzacja finansów publicznych, Białystok 2007.

Trykozka R., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz dla jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2007.

Ura E., Ura E., Prawo finansowe, Warszawa 1999.

Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2008.

Zaborniak P., Glosa do wyroku NSA z dnia 22 grudnia 2010 r., II GSK 1091/09, “Samorząd Terytorialny” 2012, no. 4.

ONLINE SOURCES

Biuletyn Informacji Publicznej, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rabce-Zdroju, https://bip.malopolska.pl/zgmwrabcezdroju [access: 10.08.2021].

Informacje Wydziału Gospodarki Komunalnej, https://bip.erzeszow.pl/279-wydzial-gospodarki-komunalnej/2118-informacje-wydzialu-gospodarki-komunalnej.html#tresc [access: 23.08.2021].

Kolejna wspólna inwestycja Gminy Nowogard i Spółdzielni „Gardno”, 20.09.2015, www.nowogard.pl/18-aktualnosci/2630-kolejna-wspolna-inwestycja-gminy-nowogard-i-spoldzielni-gardno [access: 21.08.2021].

TBS Boguchwała, www.tbsboguchwala.pl [access: 10.08.2021].

TBS Mława, www.tbs-mlawa.pl [access: 15.08.2021].

LEGAL ACTS

Act of 16 September 1982 – Cooperative Law (consolidated text, Journal of Laws 2021, item 648).

Act of 17 May 1989 – Surveying and Cartographic Law (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 2052, as amended).

Act of 8 March 1990 on municipal self-government (consolidated text, Journal of Laws 2021, item 1372).

Act of 20 December 1996 on municipal economy (consolidated text, Journal of Laws 2021, item 679).

Act of 21 August 1997 on real estate management (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 1990, as amended).

Act of 5 June 1998 on district self-government (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 920, as amended).

Act of 5 June 1998 on voivodeship self-government (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 1668).

Act of 21 June 2001 on the protection of tenants’ rights, the municipality’s housing resource and amending the Civil Code (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 611, as amended).

Act of 24 April 2003 on public benefit and volunteer work (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 1057, as amended).

Act of 30 April 2004 on proceedings in matters relating to state aid (consolidated text, Journal of Laws 2021, item 743).

Act of 19 December 2008 on public-private partnership (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 711, as amended).

Act of 27 August 2009 on public finances (consolidated text, Journal of Laws 2021, item 305, as amended).

Act of 27 August 2009 – Provisions introducing the Public Finance Act (Journal of Laws 2009, no. 157, item 1241).

Announcement of the Marshal of the Sejm of the Republic of Poland of 24 November 2005 on the publication of the consolidated text of the Act – Surveying and Cartographic Law (Journal of Laws 2005, no. 240, item 2027).

Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Journal of Laws 1997, no. 78, item 483, as amended).

General Assembly Resolution 217 D (III), adopted and proclaimed 10 December 1948.

Regulation of the Minister of Finance of 7 December 2010 on the manner of financial management of budgetary units and local government budgetary institutions (consolidated text, Journal of Laws 2019, item 1718).

CASE LAW

Judgement of the Supreme Administrative Court of 13 February 1991, SA/Wr 7/91, ONSA 1991, no. 1.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 14 October 1993, SA/Wr 1197/93, ONSA 1995, no. 1.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 27 September 1994, SA/Ł, ONSA 1995, no. 4.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 21 September 1995, SA/Kr 2741/94, “Rzeczpospolita” 1999, no. 18.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 5 December 1995, SA/Rz 1109/95, “Samorząd Terytorialny” 1995, no. 12.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 22 December 2010, II GSK 1091/09, CBOSA.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court of 13 November 1997, I SA/Po 889/97, “Wspólnota” 1998, no. 23.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Poznań of 12 May 2011, IV SA/Po 246/11.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Poznań of 15 February 2012, I SA/Po 791/11, LEX no. 1117977.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Poznań of 23 September 2015, I SA/Po 791/11, LEX no. 1948247.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.4.125-142
Data publikacji: 2021-10-13 00:45:27
Data złożenia artykułu: 2021-05-18 09:11:50


Statistics


Total abstract view - 616
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Elżbieta Feret

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.