Liability for Obligations of a Capital Company in the Process of Formation under Article 13 § 1 of the Code of Commercial Partnerships and Companies: A Partly Critical Commentary on the Judgement of the Polish Supreme Court of 10 September 2020 (V CSK 118/19, LEX no. 3080092)

Agnieszka Goldiszewicz

Abstract


The commented judgement rightly recognizes the need to identify the liabilities of a capital company in the process of formation and their scope. This issue is of particular importance in the context of the possibility to attribute the liability under Article 13 § 1 of the Code of Commercial Partnerships and Companies to persons acting on behalf of the company. The Supreme Court, by distinguishing the obligation (debt) from the resulting legal relationship, and having regard to the legal nature of the contract concluded, assumed that the obligations of the parties had arisen at the stage of limited liability company already formed, which precludes liability from being attributed to a person acting on behalf of the company (the representative appointed by the shareholders’ resolution). The commentary outlines the Supreme Court’s position, with partial criticism thereof.


Keywords


obligation; company in the process of formation; liability for obligations of a capital company

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


LITERATURA

Dumkiewicz M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2020.

Dybowski T., A. Pyrzyńska, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 5: Prawo zobowiązań – część ogólna, red. K. Osajda, Warszawa 2020.

Frąckowiak J., Odpowiedzialność za zobowiązania spółki przed jej wpisem do rejestru, [w:] Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara, red. M. Pyziak-Szafnicka, Warszawa 2004.

Gawlik Z., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3: Zobowiązania – część szczególna, red. A. Kidyba, Warszawa 2010.

Gawlik Z., Selected Institutions of the Polish Private Law for the Protection of the Creditor, „Studia Iuridica Lublinensia” 2021, vol. 30(4), DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.4.167-185.

Grzybowski S., [w:] System Prawa Cywilnego, t. 3, cz. 2: Prawo zobowiązań – część szczegółowa, red. S. Grzybowski, Wrocław 1976.

Kidyba A., Kodeks spółek handlowych. Komentarz aktualizowany do art. 1–300 Kodeksu spółek handlowych, LEX/el. 2021.

Łętowska E., Osajda K., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 5: Prawo zobowiązań – część ogólna, red. K. Osajda, Warszawa 2020.

Popiołek W., [w:] Kodeks cywilny, t. 2: Komentarz do art. 450–1088. Przepisy wprowadzające, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2018.

Radwański Z., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 2: Prawo cywilne – część ogólna, red. Z. Radwański, Warszawa 2008.

Radwański Z., Prawo zobowiązań, Warszawa 1986.

AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1526 ze zm.).

ORZECZNICTWO

Postanowienie SN z dnia 26 listopada 2020 r., I UK 355/19, LEX nr 3083028.

Wyrok SA w Szczecinie z dnia 20 maja 2015 r., I ACa 904/14, LEX nr 1789978.

Wyrok SN z dnia 22 października 2004 r., II CK 118/04, LEX nr 453641.

Wyrok SN z dnia 6 lipca 2012 r., V CSK 394/11, LEX nr 1215063.

Wyrok SN z dnia 6 kwietnia 2016 r., IV CSK 403/15, LEX nr 2044487.

Wyrok SN z dnia 10 września 2020 r., V CSK 118/19, LEX nr 3080092.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.5.633-641
Data publikacji: 2021-12-17 19:45:45
Data złożenia artykułu: 2021-09-03 14:27:01


Statistics


Total abstract view - 634
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Agnieszka Goldiszewicz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.