Economic Determinants of Constitution

Wojciech Mojski

Abstract


The aim of the article is to draw attention to the systemic problem of mutual relations between constitution and its economic environment, in particular in the context of attempts to explain various interdependent economic and constitutional crisis phenomena. In this approach, theoretical and doctrinal aspects of the functions and guarantees of constitution as well as the economic constitution and constitutional economics are discussed herein, and the basic relations between them are analyzed. The main finding of the study is the conclusion that constitution and the practice of its application are directly legitimized by the efficiency of the economic system of the state. This efficiency influences the feasibility of the functions and guarantees of constitution to a significant extent, which consequently requires the use of instruments not only of legal but also of economic analysis of constitution in systemic practice.


Keywords


functions and guarantees of constitution; economic constitution; constitutional economics; economic analysis of constitution

Full Text:

PDF

References


LITERATURE

Bożek M., W poszukiwaniu władzy stabilizującej porządek konstytucyjny, “Przegląd Sejmowy” 2018, no. 5, DOI: https://doi.org/10.31268/PS.2018.15.

Buchanan J.M., Freedom in Constitutional Contract – Perspectives of a Constitutional Economist, College Station–London 1977.

Chmielarz A., Funkcja prawna konstytucji na przykładzie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa 2011.

Chrzanowski M., Stabilność systemu konstytucyjnego Królestwa Hiszpanii, [in:] Aktualne problemy reform konstytucyjnych, ed. S. Bożyk, Białystok 2013.

Granat M., Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi, Warszawa 2018.

Grzeszczak R., Skuteczność unijnych procedur ochrony praworządności w stosunku do państw członkowskich, “Państwo i Prawo” 2019, no. 6.

Hayek F., Konstytucja wolności, Warszawa 2006.

Jagielski M., Konstytucyjna regulacja materii społecznych i gospodarczych (aspekty teoretyczne), “Gdańskie Studia Prawnicze” 2014, vol. 31.

Karp J., Równość w myśli prawno-politycznej Ronalda Dworkina, “Państwo i Społeczeństwo” 2005, no. 4.

Krastew I., Holmes S., Światło, które zgasło. Jak Zachód zawiódł swoich wyznawców, Warszawa 2020.

Landau D., Abusive Constitutionalism, “UC Davis Law Review” 2013, vol. 47(1).

Małajny R., Geneza konstytucji, “Annales UMCS sectio G (Ius)”, 2019, vol. 66(1), DOI: https://doi.org/10.17951/g.2019.66.1.307-319.

McClellan Marshall J., Examining Judicial Decision-making: An Axiological Analytical Tool, “Studia Iuridica Lublinensia” 2020, vol. 29(3), DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.3.55-65.

Metelska-Szaniawska K., Konstytucja w świetle nauk ekonomicznych, “Przegląd Sejmowy”, 2010, no. 1.

Młynarska-Sobaczewska A., Autorytet państwa. Legitymizacyjne znaczenie prawa w państwie transformacji ustrojowej, Toruń 2010.

Nizioł K., Model ustroju społeczno-gospodarczego w świetle Konstytucji RP oraz wybranych krajów europejskich, “Ekonomia i Prawo” 2006, vol. 2.

Nörr K.W., “Economic Constitution”: On the Roots of a Legal Concept, “Journal of Law and Religion” 1994, vol. 11(1), DOI: https://doi.org/10.2307/1051638.

Posner R.A., The Constitution as an Economic Document, “George Washington Law Review” 1987, vol. 56(4).

Przybysz M., Pojęcie „konstytucji gospodarczej” w dwudziestowiecznej niemieckiej nauce prawa i orzecznictwie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego RFN, [in:] Wokół konstytucji i zdrowego rozsądku. Prace dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Smolińskiemu, eds. J. Ciapała, A. Rost, Szczecin–Jarocin 2011.

Rawls J., Teoria sprawiedliwości, Warszawa 2021.

Serzhanova V., Functions of Contemporary States, “Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2018, no. 6, DOI: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.06.25.

Skąpska G., Znieważający konstytucjonalizm i konstytucjonalizm znieważony. Refleksja socjologiczna na temat kryzysu liberalno-demokratycznego konstytucjonalizmu w Europie pokomunistycznej, “Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna” 2018, vol. 7(1), DOI: https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.1.12.

Skrzydło W., Zasady ustroju politycznego i gospodarczego Rzeczypospolitej, [in:] Ustrój polityczny i gospodarczy współczesnej Polski, ed. W. Skrzydło, Lublin 1996.

Strzyczkowski K., Konstytucyjna zasada społecznej gospodarki rynkowej jako podstawa tworzenia i stosowania prawa, [in:] Zasady ustroju społecznego i gospodarczego w procesie stosowania konstytucji, ed. C. Kosikowski, Warszawa 2005.

Tończyk N.M., Konstytucja Republiki Weimarskiej z 11 sierpnia 1919 roku jako demokratyczna podstawa prawna totalitarnego państwa, “Studia Iuridica Toruniensia” 2014, vol. 14, DOI: https://doi.org/10.12775/SIT.2014.018.

Trzciński K., Czym jest stabilność polityczna państwa?, “Przegląd Politologiczny” 2015, no. 2, DOI: https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.2.3.

Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 2001.

ONLINE SOURCES

Gros D., Why are illiberal democrats popular?, 4.8.2017, https://www.ceps.eu/ceps-publications/why-are-illiberal-democrats-popular (access: 28.2.2022).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2022.31.1.125-133
Date of publication: 2022-03-29 11:56:22
Date of submission: 2021-11-30 13:44:14


Statistics


Total abstract view - 1190
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Wojciech Mojski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.