Administrative Law in the Time of a Permanently Transforming Regulatory Environment

István Hoffman, István Balázs

Abstract


The Hungarian administrative law has been significantly impacted by the COVID-19 pandemic. Several rules – which were introduced during the state of danger based on the epidemic situation – have been incorporated into the Hungarian legal system. The administrative procedural law has been influenced by the epidemic transformation. However, the rules on e-administration have not been reformed significantly (due to the digitalisation reforms of the last years), but the rules on administrative licenses and permissions have been amended. The priority of the general Code on Administrative Procedure has been weakened: a new, simplified procedure and regime have been introduced. The results of these reforms became obvious in 2021: the number of administrative cases has been decreased. Even the decision-making of the central government bodies has been transformed partially, a trend of “militarisation” can be observed, as well. The local self-governance has been impacted by the reforms. The transformation has had two opposite trends. On the one hand, the Hungarian administrative system became more centralised during the last year: municipal revenues and task performance have been partly centralised. The Hungarian municipal system has been concentrated, as well. On the other hand, the municipalities could be interpreted as a “trash can” of the Hungarian public administration: they received new, mainly unpopular competences on the restrictions related to the pandemic. This approach transformed in the last months, and even several unpopular decisions were recentralised. Although, these changes have been related to the current epidemic situation, but it seems, that the “legislative background” of the pandemic offered an opportunity to the central government to pass significant and reforms.


Keywords


administrative law; self-governance; administrative licenses and permission; COVID-19 pandemic; epidemic; state of danger; Hungary

Full Text:

PDF

References


LITERATURE

Alaimo V., P. Fajnzylber P., Guasch J.L., López J.H., Oviedo A.M., Behind the Investment Climate: Back to Basics – Determinants of Corruption, [in:] Does the Investment Climate Matter? Microeconomic Foundations of Growth in Latin America, eds. J.L. Fajnzylber, J.H. López, Washington–Basingstoke–New York 2009.

Amberg J.H., Skórzewska-Amberg M., Pandemia COVID-19 – szwedzkie uregulowania prawne, “Krytyka Prawa” 2021, vol. 13(3), DOI: https://doi.rog/10.7206/kp.2080-1084.477.

Asbóth M.D., Fazekas M., Koncz J., Egészségügyi igazgatás és jog, Budapest 2020.

Barnett H., Constitutional and Administrative Law, London–Sydney 2002.

Bordás P., Egyenlők és egyenlőbbek: A helyi iparűzési adóból származó bevételek települési szintű eloszlásának dilemmái különösen a COVID-19 járvány idején, “Comitatus: Önkormányzati szemle” 2021, vol. 31(238).

Czeglédi M., Gondolatok a vezetés-irányítás jelenéről, jövőjéről, “Honvédségi Szemle” 2018, vol. 146(3).

Czuryk M., Activities of the Local Government During a State of Natural Disaster, “Studia Iuridica Lublinensia” 2021, vol. 30(4), DOI: https://doi.org/10.17951/sil.2021.30.4.111-124.

Drinóczi T., Bień-Kacała A., COVID-19 in Hungary and Poland: extraordinary situation and illiberal constitutionalism, “The Theory and Practice of Legislation” 2020, vol. 8(1–2).

Fazekas J., Central administration, [in:] Hungarian Public Administration and Administrative Law, eds. A. Patyi, Á. Rixer, Passau 2014.

Gárdos-Orosz F., COVID-19 and the Responsiveness of the Hungarian Constitutional System, [in:] COVID-19 and Constitutional Law, ed. J.M. Serna de la Garza, Ciudad de México 2020.

Hoffman I., Balázs I., Administrative Law in the Time of Corona(virus): Resiliency of the Hungarian Administrative Law?, “Studia Iuridica Lublinensia” 2021, vol. 30(1), DOI: https://doi.org/10.17951/sil.2021.30.1.103-119.

Horváth A., A 2020-as Covid-veszélyhelyzet alkotmányjogi szemmel, [in:] A különleges jogrend és nemzeti szabályozási modelljei, eds. Z. Nagy, A. Horváth, Budapest 2021.

Karpiuk M., The Local Government’s Position in the Polish Cybersecurity System, “Lex localis – Journal of Local Self-Government” 2021, vol. 19(3), DOI: https://doi.org/10.4335/19.3.609-620(2021).

Kádár P., Hoffman I., A különleges jogrend és a válságkezelés közigazgatási jogi kihívásai: a „kvázi különleges jogrendek” helye és szerepe a magyar közigazgatásban, “Közjogi Szemle” 2021, vol. 14(3).

Kostrubiec J., The Role of Public Order Regulations as Acts of Local Law in the Performance of Tasks in the Field of Public Security by Local Self-government in Poland, “Lex localis – Journal of Local Self-Government” 2021, vol. 19(1), DOI: https://doi.org/10.4335/19.1.111-129(2021).

Nagy M., Interdiszciplináris mozaikok a közigazgatási jogi felelösség dogmatikájához, Budapest 2010.

Potěšil L., Rozsnyai K., Olszanowski J., Horvat M., Simplification of Administrative Procedure on the Example of the Czech Republic, Poland, Slovakia, and Hungary (V4 Countries), “Administrative Sciences” 2021, vol. 11(1), DOI: https://doi.org/10.3390/admsci11010009.

Rozsnyai K.F., The Procedural Autonomy of Hungarian Administrative Justice as a Precondition of Effective Judicial Protection, “Studia Iuridica Lublinensia” 2021, vol. 30(4), DOI: https://doi.org/10.17951/sil.2021.30.4.491-503.

Rozsnyai K.F., Hoffman I., New Hungarian Institutions against Administrative Silence: Friends or Foes of the Parties, “Studia Iuridica Lublinensia” 2020, vol. 29(1), DOI: https://doi.org/10.17951/sil.2020.29.1.109-127.

Rozsnyai K.F., Hoffman I., Bencsik A., Általános eljárási szabályok: üres kagylóhéjak?, “Jogtudományi Közlöny” 2021, vol. 76(7–8).

Siket J., Centralization and Reduced Financial Resources: A Worrying Picture for Hungarian Municipalities, “Central European Public Administration Review” 2021, vol. 19(1), DOI: https://doi.org/10.17573/cepar.2021.1.12.

Szente Z., A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet alkotmányossági problémái, “Állam- és Jogtudomány” 2020, vol. 61(3).

Vörös I., A felhatalmazási törvénytől az egészségügyi válsághelyzetig és tovább, [in:] Jogi diagnózisok. A COVID-19-világjárvány hatásai a jogrendszerre, eds. F. Gárdos-Orosz, V.O. Lőrincz, Budapest 2020.

LEGAL ACTS

Act CLIV of 1997 on Health Care.

Act CXXVIII of 2011 on Disaster Management.

Act CL of 2016 on the Code of General Administrative Procedure.

Act I of 2017 on the Code of Administrative Court Procedures.

Act XII of 2020.

Act LVIII of 2020 (Transitional Act).

Act CIV of 2020.

Act I of 2021 on the protection against the coronavirus pandemic.

Act CXXX of 2021.

Fundamental Law of Hungary (25 April 2011).

Government Decree No. 176/2002 (VIII. 15).

Government Decree No. 245/2010 (X. 6).

Government Decree No. 94/2018 (V. 22).

Government Decision No. 1012/2020 (I. 31).

Government Decree No. 40/2020 (III. 11).

Government Decree No. 287/2020 (VI. 17).

Government Decree No. 297/2020 (VI. 24).

Government Decree No. 484/2020 (XI. 11).

Government Decree No. 603/2020 (XII. 18).

Government Decree No. 639/2020 (XII. 22).

Government Decree No. 324/2021 (VI. 9).

Government Decree No. 15/2021 (I. 22).

Government Decree No. 27/2021 (I. 29).

Government Decree No. 44/2021 (II. 5).

Government Decree No. 60/2021 (II. 12).

Government Decree No. 307/2021 (VI. 5).

Government Decree No. 366/2021 (VI. 30).

Government Decree No. 438/2021 (VI. 21).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2022.31.1.43-62
Date of publication: 2022-03-29 11:56:15
Date of submission: 2022-02-02 22:50:49


Statistics


Total abstract view - 1272
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 István Hoffman, István Balázs

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.