The Impact of the Quality of Information on the Use of Freedom of Expression

Kinga Machowicz

Abstract


Both freedom of expression and information quality are socially significant issues. They are however treated separately in the studies to date. The subject of theoretical research, whose results are discussed in the present article, is the connection between the two problems. The objective of the article is to define the impact of the quality of information on the way freedom of speech is used. To achieve this, the following hypotheses are verified: 1) appropriate information quality is conducive to behaviors that are within the freedom to express opinions; 2) inappropriate information quality need not be intentional; 3) the deliberately wrong quality of information may result in situations that are not within freedom of expression; 4) it is possible to effectively counter the use of information of intentionally wrong quality. The article is of scientific and research character. The presented problems have an international scope.


Keywords


freedom of expression; right to information; information quality

References


LITERATURE

Aleksandrowicz T.R., Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni ze stanowiska prawa międzynarodowego, “Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2016, vol. 8(15).

Babik W., Środowisko informacyjne człowieka, [in:] Nauka o informacji, ed. W. Babik, Warszawa 2016.

Barańska M., The Subjective Dimension of Fake News, “Studia Iuridica Lublinensia” 2021, vol. 30(5), DOI: https://doi.org/10.17951/sil.2021.30.5.53-74.

Bednarowska Z., Desk research – wykorzystanie potencjału danych zastanych w prowadzeniu badań marketingowych i badań społecznych, “Marketing i Rynek” 2015, no. 7.

Bell D., The Coming of the Post-Industrial Society, New York 1976, DOI: https://doi.org/10.1080/00131727609336501.

Brzozowski W., O pojęciu granic wolności sumienia i wyznania, “Studia Prawnicze” 2007, no. 1.

Castells M., Galaktyka internetu. Refleksje nad internetem, biznesem i społeczeństwem, Poznań 2003.

Castells M., Koniec tysiąclecia, Warszawa 2009.

Castells M., Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze Internetu, Warszawa 2013.

Castells M., Społeczeństwo sieci, Warszawa 2011.

Deja M., Rożej A., Stochaj J., Stolarski J., Organizowanie i monitorowanie przepływu informacji w jednostkach administracyjnych, Warszawa 2015.

Demczuk A., SARS-CoV-2 i COVID-19. Plotki, dezinformacje i narracje spiskowe w polskim dyskursie publicznym, Lublin 2021.

Dobek-Ostrowska B., Fras J., Ociepka B., Teoria i praktyka propagandy, Wrocław 1999.

Drucker P.F., Społeczeństwo postkapitalistyczne, Warszawa 2002.

Fehler W., Araucz-Boruc A., Dana A., Lasota-Kapczuk A., Systemy sztucznej inteligencji jako wyzwanie dla sfery bezpieczeństwa i obronności RP, “Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych” 2021, no. 2(70), DOI: https://doi.org/10.31268/ZPBAS.2021.39.

Floridi L., Open Problems in the Philosophy of Information, “Metaphilosophy” 2004, vol. 35(4), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9973.2004.00336.x.

Goliński M., Społeczeństwo informacyjne: problemy definicyjne i problemy pomiaru, “Dydaktyka Informatyki” 2004, no. 1.

Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2000.

Habrat D., Protection of Human Dignity as a Basis for Penalization of Hate Speech against People with Disabilities in Polish Criminal Law, “Studia Iuridica Lublinensia” 2021, vol. 30(4), DOI: https://doi.org/10.17951/sil.2021.30.4.259-279.

Hartley J., Communication, Cultural and Media Studies: The Key Concepts, London–New York 2007.

Kossecki J., Totalna wojna informacyjna XX wieku a II RP, Kielce 1997.

Liderman K., Bezpieczeństwo informacyjne, Warszawa 2012.

Machowicz K., Wolność wypowiedzi w Polsce wobec ochrony prawa do prywatności, Warszawa 2018.

McLuhan M., Nowa era komunikacji, Warszawa 1999.

Młynarska-Sobaczewska A., Wolność informacji we współczesnej prasie – zakres i zagrożenia, [in:] Czy istnieje IV władza? Wolność prasy w teorii i praktyce, eds. T. Gardocka, J. Sobczak, Toruń 2010.

Płatek M., Mowa nienawiści – przesłanki depenalizacji, [in:] Mowa nienawiści a wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne, eds. R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski, A. Bodnar, A. Gliszczyńska-Grabias, Warszawa 2010.

Podkowik J., Bezpośrednie konstytucyjne granice wolności człowieka, “Państwo i Prawo” 2017, no. 8.

Rifkin J., Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wrocław 2001.

Schroeder M.J., Spór o pojęcie informacji, “Studia Metodologiczne” 2015, no. 34.

Thornberry P., Forms of Hate Speech and the Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD), “Religion and Human Rights” 2010, vol. 5(2), DOI: https://doi.org/10.1163/187103210X528138.

Toffler A., Trzecia fala, Warszawa 1997.

Tucker J.A., Theocharis Y., Roberts M.E., Barberá P., From Liberation to Turmoil: Social Media and Democracy, “Journal of Democracy” 2017, vol. 28(4), DOI: https://doi.org/10.1353/jod.2017.0064.

Wasiuta O., Wasiuta S., Wojna informacyjna zagrożeniem dla bezpieczeństwa ludzkości, [in:] Walka informacyjna. Uwarunkowania, incydenty, wyzwania, ed. H. Batorowska, Kraków 2017.

Wooley S.C., Howard P.N., Computational Propaganda: Political Parties, Politicians, Political Manipulation on Social Media, New York 2019.

LEGAL ACTS

Charter of Fundamental Rights of the European Union, consolidated text (OJ EU C 202/389, 7.6.2016).

European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 4 November 1950 (Journal of Laws 1993, no. 61, item 284, as amended).

International Covenant on Civil and Political Rights of 19 December 1966 (Journal of Laws 1977, no. 38, item 167).

CASE LAW

Judgment of the Court of Appeal in Białystok of 25 January 2001, I ACa 4/01, OSA 2001, no. 9, item 51.

Judgment of the Court of Appeal in Warsaw of 7 October 2004, I ACa 8/04, LEX no. 558380.

Judgment of the Court of Appeal in Warsaw of 1 March 2017, VI ACa 1538/15, LEX no. 2402438.

Judgment of the Court of Appeal in Warsaw of 28 June 2017, I ACa 639/16, LEX no. 2402435.

Judgment of the ECtHR of 26 November 1991, Observer and Guardian v. the United Kingdom, application no. 13585/88.

Judgment of the ECtHR of 6 April 2006, Malisiewicz-Gąsior v. Poland, application no. 43797/98.

Judgment of the Supreme Court of 30 October 2003, IV CK 149/02, LEX no. 209289.

Judgment of the Supreme Court of 8 February 2008, I CSK 345/07, LEX no. 448024.

Judgment of the Supreme Court of 29 November 2016, I CSK 715/15, LEX no. 2186564.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2022.31.3.189-201
Data publikacji: 2022-09-28 19:31:25
Data złożenia artykułu: 2022-02-07 14:24:39


Statistics


Total abstract view - 640
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Kinga Machowicz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.