Introducing No-Fault Compensation in Slovenian Medical Tort Law

Maja Ovčak Kos

Abstract


The National Strategy for Quality and Safety in Healthcare 2022–2031, drafted in November 2021 from the Slovenian Ministry of Health, sets out, i.a., the basic foundations of a no-fault compensation model for medical errors. No-fault compensation is a new concept in Slovenian (medical) tort law. Therefore, the purpose of this paper is to determine whether a no-fault compensation regime, as set out in the Strategy, is at all necessary and reasonable in the light of the existing tort law regime and, in particular, whether such a regime would actually improve the patient’s position in tort legal relationships due to medical errors and facilitate their options. By our findings, the Strategy does not provide a sufficiently compelling rationale for intervening in the existing compensation legal regime. The Slovenian case law has already established measures to compensate for the disturbed parity between the legal positions of the patient and the healthcare organization in the assessment of medical errors.


Keywords


no-fault compensation; medical error; tort law; healthcare; safety

Full Text:

PDF

References


LITERATURE

Blake V., When Is a Patient-Physician Relationship Established, “AMA Journal of Ethics. Virtual Mentor” 2012, vol. 14(5), DOI: https://doi.org/10.1001/virtualmentor.2012.14.5.hlaw1-1205.

Božič Penko A., Nekatera pravna vprašanja v zvezi z odgovornostjo za zdravniško napako v sodni praksi, “Pravni letopis Inštituta za primerialno parvo” 2017.

Božič Penko A., Razmislek in sodna praksa Vrhovnega sodišča o nekaterih aktualnih vprašanjih odškodninskega prava v zvezi z nepremoženjsko škodo, “Pravni letopis Inštituta za primerjalno parvo” 2016.

Brus M., Podjemna pogodba, “Pravosodni bilten” 2017, no. 2.

Cigoj S., Institucije obligacij, “Official Journal of the Republic of Slovenia” 1989.

Crnić I., Utvrđivanje iznosa novčane naknade neimovinske štete, Zagreb 2013.

Deutsch E., Spickhoff A., Medizinrecht, Berlin–Heidelberg 2008.

Hobson C., Williams v the Bermuda Hospitals Board: Pro-Patient, but for Ambiguities Which Remain, “Medical Law Review” 2017, vol. 25(1), DOI: https://doi.org/10.1093/medlaw/fww041.

Klarič P., [in:] Odgovornost za neimovinsku štetu zbog povrede prava osobnosti u vezi s radom, eds. I. Crnić, P. Klarić, Zagreb 2007.

Klarič P., Odštetno pravo, Zagreb 2003.

Leischner-Lenzhofer A., Zeinhofer‎ C., Lindner C., Kopetzki C., Medical Law in Austria, Kluwer Law International 2011.

Makary M.A., Daniel M., Medical Error – The Third Leading Cause of Death in the US, “BMJ” 2016, no. 353, DOI: https://doi.org/10.1136/bmj.i2139.

Miller C., Case Comment: Williams v. The Bermuda Hospitals Board, “Law, Probability and Risk” 2017, vol. 16(2–3), DOI: https://doi.org/10.1093/lpr/mgx008.

Možina, D., Nepremoženjska škoda zaradi izgube počitnic: Leitner pri nas doma, “Podjetje in delo” 2014, no. 1.

Ovčak Kos M., Civilnopravna odgovornost zdravnikov, [in:] M. Ovčak Kos, S. Senčar, V. Đekić, Civilnopravna odgovornost zdravnikov, zavarovanje odgovornosti ter etične in moralne kršitve v zdravniški praksi, zbornik, Ljubljana, March 2017.

Ovčak Kos M., Božič Penko A., Dileme v primerih odškodninskega prava v zvezi z odgovornostjo za medicinsko napako (1.), “Odvetnik” 2017, no. 83.

Ovčak Kos M., Božič Penko A., Dileme v primerih odškodninskega prava v zvezi z odgovornostjo za medicinsko napako (2.), “Odvetnik” 2018, no. 84.

Ovčak Kos M., Božič Penko A., Dileme v primerih odškodninskega prava v zvezi z odgovornostjo za medicinsko napako (3.), “Odvetnik” 2018, no. 86.

Plavšak N., Juhart M. (ed.), Obligacijski zakonik s komentarjem, vol. 4, Ljubljana 2004.

Polajnar Pavčnik A., Obligacijski vidik razmerja med bolnikom in zdravnikom. Pravo in medicina, Ljubljana 1998.

Robida A., Zdravniki nimamo zdravniških možganov, imamo samo človeške, zdravniki ne delamo zdravniških napak, ampak samo človeške, tako kot vsi drugi ljudje, “Revija ISIS” 2015 (November).

Spranger T.M., Medical Law in Germany, Kluwer Law International 2011.

Toplak L., [in:] Komentar Ustave Republike Slovenije, ed. L. Šturm, Fakulteta za podiplomske in evropske študije 2002.

Unver Y., The Legal Nature of Doctor-Patient Relationship in Turkish Medical Law, “Medicine, Law & Society” 2016, vol. 19(1), DOI: https://doi.org/10.18690/24637955.9.1.59-71(2016).

Wenzel F., Handbuch des Fachanwalts Medizinrecht, Köln 2007.

ONLINE SOURCES

Robida A., Tudi sam sem ga kdaj lomil, 11.6.2016, https://www.dnevnik.si/1042740716/slovenija/andrej-robida-tudi-sam-sem-ga-kdaj-lomil (access: 10.8.2022).

LEGAL ACTS

Obligations Code (Official Gazette of the Republic of Slovenia, no. 97/07 and 64/16).

Law of Obligations (Official Gazette of the Republic of SFRJ, no. 29/78, 39/85, 2/89, 45/89, 57/89).

Patients’ Rights Act (Official Gazette of the Republic of Slovenia, no. 15/2008 and 55/2017).

CASE LAW

Judgment of the CJEU in case C-621/15, N.W and Others v Sanofi Pasteur MSD SNC and Others, 21.6.2017, ECLI:EU:C:2017:484.

Judgment of the Supreme Court of the Republic of Slovenia, II Ips 736/2005, 24.5.2007, ECLI:SI:VSRS:2007:II.IPS.736.2005.

Judgment of the Supreme Court of the Republic of Slovenia, II Ips 671/2008, 20.11.2008, ECLI:SI:VSRS:2008:II.IPS.671.2008.

Judgment of the Supreme Court of the Republic of Slovenia, II Ips 385/2006, 21.11.2008, ECLI:SI:VSRS:2008:II.IPS.385.2006.

Judgment of the Supreme Court of the Republic of Slovenia, II Ips 470/2009, 8.7.2009, ECLI:SI:VSRS:2009:II.IPS.470.2009.

Judgment of the Supreme Court of the Republic of Slovenia, II Ips 919/2007, 17.9.2009, ECLI:SI:VSRS:2009:II.IPS.919.2007.

Judgment of the Supreme Court of the Republic of Slovenia, II Ips 1145/2008, 28.1.2010, ECLI:SI:VSRS:2010:II.IPS.1145.2008.

Judgment of the Supreme Court of the Republic of Slovenia, II Ips 409/2009, 18.2.2010, ECLI:SI:VSRS:2010:II.IPS.409.2009.

Judgment of the Supreme Court of the Republic of Slovenia, II Ips 591/2008, 24.6.2010, ECLI:SI:VSRS:2009:II.IPS.591.2008.

Judgment of the Supreme Court of the Republic of Slovenia, II Ips 576/2008, 7.4.2011, ECLI:SI:VSRS:2011:II.IPS.576.2008.

Judgment of the Supreme Court of the Republic of Slovenia, II Ips 384/2009, 19.5.2011, ECLI:SI:VSRS:2011:II.IPS.384.2009.

Judgment of the Supreme Court of the Republic of Slovenia, II Ips 80/2011, 29.3.2012, ECLI:SI:VSRS:2012:II.IPS.80.2011.

Judgment of the Supreme Court of the Republic of Slovenia, II Ips 302/2011, 26.4.2012, ECLI:SI:VSRS:2012:II.IPS.302.2011.

Judgment of the Supreme Court of the Republic of Slovenia, II Ips 17/2015, 29.10.2015, ECLI:SI:VSRS:2015:II.IPS.17.2015.

Judgment of the Supreme Court of the Republic of Slovenia, II Ips 99/2013, 5.11.2015, ECLI:SI:VSRS:2015:II.IPS.99.2013.

Judgment of the Supreme Court of the Republic of Slovenia, II Ips 183/2015, 3.12.2015, ECLI:SI:VSRS:2015:II.IPS.183.2015.

Judgment of the Supreme Court of the Republic of Slovenia, II Ips 133/2016, 21.1.2016, ECLI:SI:VSRS:2017:II.IPS.133.2016.

Judgment of the Supreme Court of the Republic of Slovenia, II Ips 185/2016, 1.9.2016, ECLI:SI:VSRS:2016:II.IPS.185.2016.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2022.31.3.165-187
Data publikacji: 2022-09-28 19:31:23
Data złożenia artykułu: 2022-06-08 09:55:04


Statistics


Total abstract view - 388
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Maja Ovčak Kos

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.