Eutanazja, pod red. Marka Mozgawy, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015, ss. 407

Joanna Felczak

Keywords


euthanasia; suicide

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Eutanazja, pod red. M. Mozgawy, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.4.209
Data publikacji: 2016-02-08 13:03:51
Data złożenia artykułu: 2015-08-24 22:39:55


Statistics


Total abstract view - 399
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Joanna Felczak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.