Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 maja 2013 r., II AKa 88/13, LEX nr 1353600 in list 2014 No 21 p 251

Magdalena Budyn-Kulik

Full Text:

PDF (Język Polski)


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2014.21.0.251
Data publikacji: 2015-04-18 11:34:37
Data złożenia artykułu: 2015-04-14 19:03:08


Statistics


Total abstract view - 295
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Studia Iuridica Lublinensia