Ewolucja Kodeksu pracy

Ludwik Florek

Streszczenie w języku polskim


Kodeks pracy wszedł w życie 1 stycznia 1975 r. Został przyjęty z przyczyn politycznych i ideologicznych. Zawierał jednak szereg dobrych przepisów, częściowo wzorowanych na ustawodawstwie przedwojennym. Po 1989 r. kodeks był nowelizowany około 70 razy. Uchylono przepisy związane z poprzednim systemem. Kodeks został dostosowany do gospodarki rynkowej. Dotyczy to zwłaszcza zapobiegania ucieczce od stosunku pracy, czasu pracy, układów zbiorowych pracy, zakazu konkurencji pracowniczej. Niezależnie od tego kilkakrotnie zwiększano uprawnienia związane z rodzicielstwem. Wiele przepisów kodeksu zmieniono w następstwie implementacji dyrektyw Unii Europejskiej, co dotyczy np. równego traktowania pracowników, umowy na czas określony, czasu pracy, zmiany pracodawcy, bezpieczeństwa i higieny pracy. Kodeks pracy jest niespójny. Próba przyjęcia nowego Kodeksu pracy, podjęta kilka lat temu, zakończyła się niepowodzeniem.

Słowa kluczowe


Kodeks pracy; przedwojenne ustawodawstwo; dostosowanie do gospodarki rynkowej; uprawnienia związane z rodzicielstwem; implementacja dyrektyw Unii Europejskiej

Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.3.29
Data publikacji: 2015-09-09 12:11:53
Data złożenia artykułu: 2015-09-08 11:12:44

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Ludwik Florek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.