Labour Law Development

Wojciech Muszalski

Abstract


The article is general reflection about history of labour law before and after I and II World War in Poland and Europe.

Keywords


history of labour law

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Adamczyk S., Surdykowska B., Nadzieje i rzeczywistość oddziaływania europejskiego modelu społecznego na stosunki przemysłowe w Europie Środkowo-Wschodniej, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2014, nr 2.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.3.59
Data publikacji: 2015-09-09 12:11:54
Data złożenia artykułu: 2015-09-08 11:23:23


Statistics


Total abstract view - 391
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Wojciech Muszalski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.