Reflections about an Article 300 of the Labour Code

Alina Wypych-Żywicka

Abstract


Although the Labour code has been in force for 40 years, the discussion about article number 300 is still actual. One of the most interesting aspects of the subject mentioned is the meaning of labour law principles. Assuming they are second degree regulations, the fundamental task is to determine the rank of legal acts, which first degree regulations can be derived from. It is questionable to state that decrees or staff regulations can be the basis of their construction. There are also many doubts concerning the use of article 300 Labour code in collective labour law, although arguments used to support this thesis are interesting.

Keywords


loophole in the law; labour law principles

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Baran K.W., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. K.W. Baran, Warszawa 2012.

Ćwiertniak M., [w:] Zarys systemu prawa pracy, red. K.W. Baran, Warszawa 2010.

Florek L., Ustawa i umowa w prawie pracy, Warszawa 2010.

Góral Z., O kodeksowym katalogu zasad indywidualnego prawa pracy, Warszawa 2011.

Kaczyński L., Relacja między podstawowymi zasadami prawa pracy z zasadami prawa pracy w rozumieniu art. 300 k.p. według Profesora Czesława Jackowiaka, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2000, nr 6.

Kijowski A., [w:] Komentarz. Kodeks pracy, red. T. Zieliński, Warszawa 2000.

Nowacki J., Odpowiednie stosowanie przepisów prawa, „Państwo i Prawo” 1964, nr 3.

Piotrowski M., O rodzajach i odmianach niezgodności norm, „Studia Filozoficzne” 1978, nr 11.

Raczkowski M., Pozorność w stosunkach pracy, Warszawa 2010.

Redelbach A., Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1994.

Świątkowski A.M., Komentarz do kodeksu pracy, t. II, Kraków 2012.

Wagner B., Normatywne związki prawa pracy z prawem cywilnym, [w:] Księga pamiątkowa w piątą rocznicę śmierci Profesora Andrzeja Kijowskiego, red. Z. Niedbała, Warszawa 2010.

Walczak W., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. W. Muszalski, Warszawa 2013.

Wypych-Żywicka A., Jeszcze o zasadach prawa pracy w rozumieniu art. 300 k.p., [w:] Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej, red. B.M. Ćwiertniak, t. II, Sosnowiec 2013.

Zacharewicz M., Odpowiedzialność pracodawcy w oparciu o przepisy Kodeksu pracy a odpowiedzialność na gruncie Kodeksu cywilnego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej” 2012, nr 10.

Zieliński T., Prawo pracy. Zarys systemu. Część I – ogólna, Warszawa – Kraków 1986.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.3.97
Date of publication: 2015-09-09 12:11:55
Date of submission: 2015-09-08 11:47:25


Statistics


Total abstract view - 679
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Alina Wypych-Żywicka

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.