An Employer as a Party to an Employment Court Case

Krzysztof W. Baran

Abstract


The aim of this paper is to analyze the employer as a party to an employment court case. According to the Polish legal system status of such a party can have not only a commercial entity (e.g. a company) but also a public authority’s entity. To exemplify this problem should be pointed out not only administrative authorities but also police and customs ones. Entities employing volunteers possess the status of an employer as a party to a labor court case too.

Keywords


employer; public authority’s entity; customs service; police; employment court; employment law cases

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Baran K.W., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. K.W. Baran, Warszawa 2012.

Baran K.W., Sądowy wymiar sprawiedliwości w sprawach z zakresu prawa pracy, Warszawa 1996.

Chmielek-Łubińska E., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. B. Wagner, Gdańsk 2011.

Dral A., Staż dla bezrobotnych i praktyka absolwencka jako instytucje promocji zatrudnienia absolwentów, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2010, nr 2.

Gudowski J., [w:] Kodeks postępowania cywilnego, Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze, red. T. Ereciński, Warszawa 2012.

Hajn Z., Pojęcie pracodawcy po nowelizacji Kodeksu pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1997, nr 5.

Kaczyński L., W sprawie jednostki organizacyjnej jako pracodawcy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1998, nr 5.

Kołodziej K., Wolontariat to nie zatrudnienie, „Służba Pracownicza” 2006, nr 4.

Korus P., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. A. Sobczyk, Warszawa 2014.

Książek D., [w:] Procesowe prawo pracy, red. K.W. Baran, Warszawa 2003.

Kubot Z., Pojęcie i rodzaje kontraktów menadżerskich, [w:] Prawo pracy. Ubezpieczenia społeczne, red. B.M. Ćwiertniak, Opole 1998.

Kuczyński T., Właściwość sądu administracyjnego w sprawach ze stosunków służbowych, Wrocław 2000.

Piankowski M., Pracodawca jako jednostka organizacyjna i strona stosunku pracy, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2005, t. XIV.

Sanetra W., W poszukiwaniu pracodawcy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1992, nr 3.

Sobczyk A., Uwagi na temat praw pracodawcy w polskim prawie pracy, [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, red. A. Świątkowski, Kraków 1995.

Stelina J., [w:] Zarys systemu prawa pracy. Cześć ogólna prawa pracy, red. K.W. Baran, t. I, Warszawa 2010.

Wąż P., Koncepcja pracodawcy rzeczywistego w świetle art. 3 k.p., „Monitor Prawa Pracy” 2007, nr 3.

Wratny J., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.3.111
Data publikacji: 2015-09-09 12:11:56
Data złożenia artykułu: 2015-09-08 11:52:24


Statistics


Total abstract view - 693
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Krzysztof W. Baran

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.