An Employment Contract for a Specified Period and the Problem of the Causation of a Notice – Current Status and the Tendencies of Changes

Antoni Dral

Abstract


An employment contract for a fixed term is now treated by the labour market as a flexible form of employment, which is a substitute for a contract of indefinite duration. In this context, there is a problem of the widespread usage of determinants as a basis for employment, employer and the employee’s position in regard to determining the type of employment contract. The article discusses the impact of determinants on the shape of the fix term contracts content, especially the admissibility of the notice before the date on which was concluded. Employees’ week negotiating position causes that employers often impose on them fixed term contracts. In consequence, contracts are concluded for a long period of time and include clauses allowing employer the causeless notice before the exact date of the end of the contact. As far as the job security is concerned, a fixed term contract is comparable to an employment contract for a probationary period. For example in both cases the employer doesn’t have to consult an employee’s notice with trade unions. What may arouse controversy is the negative position of that Constitutional Tribunal. The Tribunal confirms the compliance of the Constitution with the Polish Labour Law in the range of the principle of causeless termination of employment for a specified period.


Keywords


contract of employment for specified period; term agreement; form of untypical employment; social security; termination of the employment contract; causeless termination; employment security; equal treatment

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bąk E., Elastyczne formy zatrudnienia, Warszawa 2006.

Czerwińska J., Flexicurity jako koncepcja polityki społecznej i zatrudnienia, „Polityka Społeczna” 2008, nr 3.

Dral A., Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy. Tendencje zmian, Warszawa 2009.

Florek L., Kształtowanie stosunku pracy przez ustawę i umowę, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2010, nr 2.

Florek L., Rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy, [w:] Prawo pracy w obliczu przemian, red. M. Metey-Tyrowicz, T. Zieliński, Warszawa 2006.

Gersdorf M., Dylematy związane z postulatem uzasadnienia wypowiedzenia umowy terminowej, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2009, nr 5.

Gersdorf M., O przyczynowości zawarcia i rozwiązania umowy na czas określony, [w:] Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner, red. A. Sobczyk, Warszawa 2010.

Matey-Tyrowicz M., Podstawowe prawa społeczne w dziedzinie pracy jako „mega-źródła prawa pracy”, [w:] Prawo pracy w obliczu przemian, red. M. Metey-Tyrowicz, T. Zieliński, Warszawa 2006.

Patulski A., Nietypowe (elastyczne) formy zatrudnienia – konsekwencje, korzyści, dylematy, [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, red. A. Świątkowski, Kraków 2007.

Pisarczyk L., Terminowe umowy o pracę – szansa czy zagrożenie?, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2006, nr 6.

Rączka K., Elastyczny czas pracy a bezpieczeństwo socjalne pracowników, [w:] Ochrona praw człowieka w świetle przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, red. A.M. Świątkowski, Warszawa 2009.

Sanetra W., Kilka uwag o projektowanych zmianach przepisów o wypowiedzeniu umowy o pracę, [w:] Człowiek, obywatel, pracownik. Studia z zakresu prawa. Księga jubileuszowa poświęcona Profesor Urszuli Jackowiak, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2007, t. XVII.

Sierocka I., Zakres podmiotowy i treść układu zbiorowego pracy, Białystok 2000.

Sobczyk A., Zakres przedmiotowy negatywnych przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę, [w:] Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner, red. A. Sobczyk, Warszawa 2010.

Suknarowska-Drzewiecka E., Umowa o pracę na czas określony, Warszawa 2006.

Świątkowski A., Karta praw społecznych Rady Europy, Warszawa 2006.

Świątkowski A., [w:] Ochrona praw człowieka w świetle przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, red. A. Świątkowski, Warszawa 2009.

Wagner B., Terminowe umowy o pracę, Warszawa 1980.

Walczak K., Umowy o pracę na czas określony. Uwagi krytyczne, [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, red A. Świątkowski, Kraków 2008.

Wichrowska-Janikowska E., Nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę, Toruń 1996.

Wratny J., Postanowienia pozapłacowe (warunki pracy) układów zbiorowych pracy, [w:] Układy zbiorowe w demokratycznym ustroju pracy, red J. Wratny, Warszawa 1997.

Wratny J., Problem ochrony pracowników w elastycznych formach zatrudnienia, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2007, nr 7.

Wronikowska E., Terminowe umowy o pracę a ochrona trwałości stosunku pracy, [w:] Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej, red. G. Goździewicz, Warszawa 2010.

Wyka T., Od bezpieczeństwa socjalnego w stronę bezpieczeństwa osobowego – o zmianach w Kodeksie pracy, [w:] Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner, red. A. Sobczyk, Warszawa 2010.

Wysocka K., Nadchodzą wielkie zmiany w umowach o pracę. Dotkną 10 milionów Polaków, www.money.pl/gospodarka/wiadomości/artykuł/.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.3.141
Data publikacji: 2015-09-09 12:11:57
Data złożenia artykułu: 2015-09-08 12:20:39


Statistics


Total abstract view - 734
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Antoni Dral

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.