Remarks on Labour Code Regulation of Acting on Behalf of an Employer in Labour Law Relations

Artur Tomanek

Abstract


The aim of this text is to determine whether the evolution of Polish Labour code regulation of acting on behalf of an employer has reached the level which satisfies the requirements defined in a theory and practice of labour law. The author accepts the decision of the Polish legislator who abolished in 1996 the principle of one-man management in labour law relations. The above-mentioned principle did not correspond with market economy conditions which put an end to a domination of state in employment relations. The binding article 3¹ of Labour code has established a short general formula. The wording of this regulation makes possible a basic conformity with the rules laid down in Polish Civil Code which define an ability of a an employer to act in civil law relations. Labour code regulation preserves a necessary level of autonomy of the notion of acting on behalf of an  employer. The above-mentioned autonomy is connected with the wide scope of employer’s acts in labour law relations and a particular notion of an employer treated as a organizational unit which need not be a legal person. On the other hand there are a few serious problems which arise from the present regulation and should be dissolved in a future Polish Labour code. In the author’s opinion there are some open questions such as the legal position of a person established by an employer to act on behalf of him and the relation between representation of an employer in labour law relations and in proceedings at law.


Keywords


employer; representation of an employer; manager of an employment unit; acting on behalf of an employer; legal act; labour relation

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Baran K.W., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. K.W. Baran, Warszawa 2014.

Chaciński J., Nieważność umowy o pracę, Lublin 2009.

Chmielek-Łubińska E., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. B. Wagner, Gdańsk 2004.

Jaśkowski K., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. K. Jaśkowski, Warszawa 2012.

Liszcz T., Kierownik zakładu pracy – pracownik czy pracodawca?, „Annales UMCS. Sectio G” 1983, t. XXX, z. 2.

Liszcz T., Nieważność czynności prawnych w umownych stosunkach pracy, Warszawa 1977.

Liszcz T., Status kadr kierowniczych w zakładach pracy gospodarki uspołecznionej, [w:] Z problematyki prawa pracy i polityki socjalnej, red. T. Zieliński, t. VI, Katowice 1983.

Masewicz W., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. J. Jończyk, Warszawa 1977.

Muszalski W., Kierownik zakładu pracy jako reprezentant strony umowy o pracę, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1993, nr 5–6.

Niedbała Z., Kierownik zakładu pracy, [w:] Materiały IV Zimowej Szkoły Prawa Pracy, Wrocław 1977.

Prusinowski P., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 18 września 2013 r., II PK 4/13, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2014, nr 2.

Rzetecka-Gil A., Glosa do wyroku z 9 maja 2006 r., II PK 270/05, „Monitor Prawa Pracy” 2008, nr 5.

Święcicki M., Prawo pracy, Warszawa 1968.

Tomanek A., Stosunki pracy w razie likwidacji i upadłości pracodawcy, Warszawa 2012.

Zieliński T., Zarys wykładu prawa pracy. Część I ogólna, Katowice 1979.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.3.247
Data publikacji: 2015-09-09 12:12:01
Data złożenia artykułu: 2015-09-09 09:30:25


Statistics


Total abstract view - 564
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Artur Tomanek

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.