A Few Remarks on Content of Employer’s Internal Regulations

Waldemar Uziak

Abstract


The work regulations and the remuneration regulations are the most important sources of labour law issued at the level of the enterprise. Regulations’ provisions complement statutory rules and thereby they shape rights and obligations of employers and employees, adequately to a situation of given employer. Their wage and organizational provisions shall include all obligatory matters and above all shall be definite and precise.


Keywords


the work regulations; the remuneration regulations; enterprise sources of labour law

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Dubowik A., Autonomiczne źródła prawa pracy a regulaminy wynagradzania w kodeksie pracy i ustawie o pracownikach urzędów państwowych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2000, nr 7–8.

Dubowik A., Regulamin wynagradzania jako źródło zakładowego prawa pracy po nowelizacji Kodeksu pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1996, nr 5.

Florek L., Autonomiczne (pozaustawowe) źródła prawa pracy, [w:] Ład społeczny w Polsce i Niemczech na tle jednoczącej się Europy. Księga pamiątkowa poświęcona Czesławowi Jackowiakowi, red. B. von Maydell, T. Zieliński, Warszawa 1999.

Sobczyk A., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. A. Sobczyk, Warszawa 2014.

Sobczyk A., Zasady prawnej regulacji czasu pracy, Warszawa 2005.

Szurgacz H., Niektóre prawne aspekty premiowania, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2011, nr 4.

Uziak W., Akty zakładowe jako źródło ustaleń płacowych, [w:] Wolność i sprawiedliwość w zatrudnieniu. Księga pamiątkowa poświęcona Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu, red. M. Seweryński, J. Stelina, Gdańsk 2012.

Uziak W., Rozkład czasu pracy (uwagi do dyskusji), „Gdańskie Studia Prawnicze” 2013, t. 30.

Uziak W., Specyficzne źródła prawa pracy. Uwagi do dyskusji, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2000, t. 6.

Włodarczyk M., „Swoiste” źródła prawa pracy – kilka refleksji na temat ich genezy i funkcji, [w:] Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego, red. Z. Góral, Warszawa 2009.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.3.259
Data publikacji: 2015-09-09 12:12:01
Data złożenia artykułu: 2015-09-09 09:41:29


Statistics


Total abstract view - 575
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Waldemar Uziak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.