The Appointment of an Employment Relationship – Evolution of its Subjective Scope

Renata Borek-Buchajczuk

Abstract


The article was made to analyze the causes as the basis for the introduction of the appointment of an employment relationship to the Polish legal system and the evolution of its subjective scope. Launched in the era of communist organization as a basis for the establishment of Staff Employment, taking into account the personal scope of its application and the content of the employment relationship has come a long way. At the same time, it is clear that he still works in the institutions and bodies whose characteristic activity is back on the tried and trusted people and the possibility of taking an immediate decision on the removal of the employee from his tasks. The article indicates groups of positions covered by appointment and justification for leaving the base of the employment relationship in the Labour code in spite of far-reaching political changes.


Keywords


appointment; Labour code

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Borek-Buchajczuk R., Powołanie niewłaściwe, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2011, nr 1.

Kłosiewicz P., Instytucja powołania a powołanie pozorne, „Państwo i Prawo” 1966, nr 6.

Liszcz T., Dyrektor przedsiębiorstwa państwowego w PRL, Lublin 1986.

Liszcz T., Pozaumowne stosunki pracy, [w:] Prawo pracy w RP w obliczu przemian, red.

M. Matey-Tyrowicz, T. Zieliński, Warszawa 2006.

Sanetra W., [w:] Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych PAN, red. W. Czapliński, Warszawa 2006.

Stelina J., Charakter prawny stosunku pracy z mianowania, Gdańsk 2005.

Zieliński T., Stosunek prawa pracy do prawa administracyjnego, Warszawa 1977.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.3.317
Data publikacji: 2015-09-09 12:12:03
Data złożenia artykułu: 2015-09-09 10:11:57


Statistics


Total abstract view - 537
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Renata Borek-Buchajczuk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.