The Impact of the Labour Code on Regulations Concerning the Employment of Civil Servants

Tadeusz Kuczyński

Abstract


The article studies the impact of the Labour code on regulations concerning the employment of civil servants. The employment in civil service, based on the Act of 1922 (in force until the end of 1974), had a public law character. Disputes involving civil servant were settled in accordance with the administrative procedure. The acts of law concerning civil service adopted in the post-war Poland took over many legal institutions from the 1922 act (e.g. suspension in duties, stability of employment, disciplinary responsibility), however treated them as contractual in character rather than public. Under the influence of the Labour code, the status of civil servants gradually become similar to the common status of contract-based employees. This also concerned the disputes, which were referred to the jurisdiction of labour courts. Some components of the status retained their public law character. In such cases, the administrative court is competent.


Keywords


Labour code; labour law; civil service act; civil service; civil servant; nomination

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Jończyk J., Spory ze stosunku pracy, Warszawa 1965.

Kuczyński T., Kierunki rozwoju pragmatyk zawodowych (służbowych), [w:]Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, red. J. Gołaczyński, P. Machnikowski, Warszawa 2010.

Kuczyński T., Tryby załatwiania sporów członków korpusu służby cywilnej, [w:] Prawo pracy. Zabezpieczenie społeczne (z aktualnych zagadnień), red. B.M. Ćwiertniak, Opole 2001.

Szewczyk H., Zatrudnienie w służbie cywilnej, Bydgoszcz – Katowice 2006.

Rączka K., [w:] Z. Cieślak, J. Jagielski, K. Rączka, Komentarz do ustawy o służbie cywilnej, Warszawa 1998.

Rączka K., [w:] J. Jagielski, K. Rączka, Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz, Warszawa 2010.

Sanetra W., Nawiązanie stosunku pracy w służbie cywilnej, „Prawo Pracy” 1997, nr 3.

Sanetra W., O nawiązaniu i ustaniu stosunku pracy w służbie cywilnej, „Przegląd Sądowy” 1997, nr 2.

Zieliński T., Stosunek prawa pracy do prawa administracyjnego, Warszawa 1977.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.3.365
Data publikacji: 2015-09-09 12:12:05
Data złożenia artykułu: 2015-09-09 11:37:43


Statistics


Total abstract view - 528
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Tadeusz Kuczyński

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.