Methods of Occupational Activation of the Young Unemployed in the Light of the Act of Employment Promotion and Labour Market Institutions

Andrzej Patulski

Abstract


Unemployment of the youth constitutes of the most crucial and painful problems on Polish labour market. The article is devoted to new and modified methods of occupational activation of the young unemployed in the light of the Act of employment promotion and labour market institutions novelized in 2014.

Keywords


unemployment of the young people; training; practise; occupational activation

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2014, www.stat.gov.pl.

Bez etatu i bez szans, „Gazeta Wyborcza”, 31.03.2014.

Boczkowska K., Absolwent: mechanik czy humanista?, „Gazeta Wyborcza”, 9.05.2013.

Boni M., Szafraniec K., Raport: Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2012.

Bulik A., Zjawisko pracy tymczasowej w perspektywie rynkowej, [w:] Z problematyki zatrudnienia tymczasowego, red. A. Sobczyk, Warszawa 2011.

Całe życie bez etatu, „Gazeta Wyborcza”, 31.03.2014.

Cieśla J., Przyuczyć, nie przyspawać, „Polityka” 2012, nr 47.

Dobrzyński M., Prekariat jako produkt pracy niepewnej, [w:] Rozwój potencjału społecznego organizacji – wyzwania w XXI wieku. Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin Profesora Mariana Dobrzyńskiego, Warszawa 2012.

Drabek A., Profilowanie pomocy dla bezrobotnych jako nowy sposób na walkę z bezrobociem?, „Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego” 2014, nr 4.

Edwards R.C., The social relations of production in the firm and labour market structure, [w:] Labour market segmentation, Lexington 1975.

Kolarska L., Rychard A., Wpływ organizacji przemysłowych na strukturę społeczeństwa socjalistycznego, Warszawa 1987.

Koncman M., Dewaluacja tytułów i stopni naukowych na polskim rynku pracy, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 2013 (praca magisterska).

Kostera M., Organizacje i archetypy, Warszawa 2010.

Marczuk B., Zbyteczny tłum w pośredniaku, „Rzeczpospolita”, 24.07.2013.

Patulski A., Praca niepewna jako produkt zmian na współczesnym rynku pracy, [w:] Prawo pracy. Refleksje i poszukiwania, Księga jubileuszowa Prof. J. Wratnego, red. G. Uścińska, Warszawa 2013.

Patulski A., Transfer a pakty socjalne, [w:] Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, red. J. Wratny, K. Walczak, Warszawa 2009.

Przedsiębiorcy nadużywają umów terminowych, „Rzeczpospolita”, 9.12.2011.

Salt J., International movements of the highly skilled, “OECD Social, Employment and Migration Working Papers” 1997, No. 3.

Schmid G., Transitional labour markets and flexicurity: managing social risk over the life course, [w:] Transforming European Employment Policy. Labour market transitions and the promotion of capability, eds. R. Rogowski, R. Salais, N. Whiteside, Cheltenham, Northampton 2011.

Smoczyński W., Prekariusze wszystkich krajów, „Polityka” 2011, nr 37.

Solska J., Dlaczego urzędy pracy tak słabo pracują. Drętwe pupy, „Polityka” 2013, nr 21.

Różalski J., Emigranci już nie wrócą do Polski, chyba że na emeryturę, „Gazeta Wyborcza”, 10.06.2013.

Sendrowicz B., Miejsca są. A chętni?, „Gazeta Wyborcza. Gazeta Praca”, 10.06.2013.

Skedinger P., Employment protection legislation, evolution, effects. Winners and losers, Edward Elgar 2010.

Standing G., The precariat. The new dangerous class, London: Bloomsbury Academic 2011.

To nie jest świat dla młodych ludzi, „Gazeta Wyborcza”, 9.05.2013.

Włoski premier przeprasza młodych, „Gazeta Wyborcza”, 3.06.2013.

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w I półroczu 2013 roku, www.mpips.gov.pl.

Żandarmska M., Efektywność funkcjonowania Powiatowych Urzędów Pracy na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 2014 (praca magisterska).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.3.407
Data publikacji: 2015-09-09 12:12:06
Data złożenia artykułu: 2015-09-09 12:01:05


Statistics


Total abstract view - 561
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Andrzej Patulski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.