The Principles in the Civil Law Systems and Handbooks

Krzysztof Stefaniuk

Abstract


The works mentioned in the title present two concepts of the ‘principles of law’ (the civil law). According to the first one, the principles of the civil law are legal norms of particular significance in this field of law; whereas the latter sees the principles of civil law as the fundamental assumptions and guiding ideas of this branch of law. This difference in the understanding of the principles – fundamental as it may seem – does not, actually, affect in any significant or real way the role that particular authors attribute to principles in the process of making, and particularly applying civil law; the principles indicate the proper manner of interpreting legal regulations which is in accordance with the aims and values they express. Moreover, the principles of the civil law, along with the civil method of regulation, create a synthetic image of the aims and values of this branch of law.


Keywords


principles of law; principles-norms; principles-fundamental assumption and guiding ideas; role of principles in civil law

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Brzozowski A., Kocot W.J., Skowrońska-Bocian E., Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2010.

Doliwa A., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2012.

Gizbert-Studnicki T., Zasady i reguły prawne, „Państwo i Prawo” 1988, z. 3.

Grzybowski S., Prawo cywilne – zarys części ogólnej, Warszawa 1985.

Grzybowski S., [w:] System prawa cywilnego, t. 1: Część ogólna, red. S. Grzybowski, Wrocław 1985.

Kordela M., Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne, Poznań 2012.

Leszczyński L., Maroń G., Pojęcie i treść zasad prawa oraz generalnych klauzul odsyłających. Uwagi porównawcze, „Annales UMCS. Sectio G” 2013, Vol. LX, z. 1.

Morawski L., Zasady prawa – komentarz krytyczny, [w:] Studia z filozofii prawa, Kraków 2000.

Radwański Z., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2003.

Radwański Z., Zarys części ogólnej prawa cywilnego, Warszawa 1979.

Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2011.

Safjan M., [w:] System prawa prywatnego, t. 1: Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2012.

Stelmachowski A., Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998.

Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2000.

Wróblewski J., Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego, Warszawa 1959.

Żuławska C., Zasady prawa gospodarczego prywatnego, Warszawa 1995.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.1.137
Date of publication: 2016-04-11 22:04:30
Date of submission: 2015-09-26 22:16:00


Statistics


Total abstract view - 959
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Krzysztof Stefaniuk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.