Evolution of Principles in the Polish Civil Law – the Principle of Transaction Security

Jan Mojak

Abstract


The article presents the ontology of law principles in the contemporary doctrine of the civil law. Then, the evolution was depicted concerning the principles in the Polish civil law during the transformation of socio-economic and legal system. The core of the article is constituted by deliberations on reconstruction mechanisms concerning the normative solutions which implement the principle of transaction security in the time of the Third Republic of Poland. The author analyzes the provisions of the Polish Civil Code concerning the protection of trust and contract loyalty (Art. 72, 721), the process of reconstruction of the security law, strengthening the position of the notary as a guarantor of the property transaction, the development of new public registers, e.g. the National Court Register or Pledge Register.


Keywords


principles of the civil law; evolution of principles in the civil law during the Third Republic of Poland; security of trust and contract loyalty in the Civil Code; reconstruction of security law in Poland; the role of public registers

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Brzozowski A., Kocot W., Skowrońska E., Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2013.

Gniewek E., Księgi wieczyste, [w:] System prawa prywatnego, t. 3: Prawo rzeczowe, Waszawa 2013.

Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo rzeczowe, wyd. 3, Warszawa 2009.

Mojak J., Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu, Warszawa 2013.

Mojak J., Widło J., Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów. Komentarz praktyczny, wyd. 2, Warszawa 2014.

Radbruch G., O celu prawa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1937, nr 3.

Radwański Z., Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2004.

Safjan M., Zasady prawa prywatnego, [w:] System prawa prywatnego, t. 1: Część ogólna, Warszawa 2007.

Stelmachowski A., Wstęp do teorii prawa cywilnego, Warszawa 1984.

Wolter A., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1972.

Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2001.

Żuławska C., Zasady prawa gospodarczego, Warszawa 1995.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.1.147
Data publikacji: 2016-04-11 22:04:31
Data złożenia artykułu: 2015-09-29 13:56:45


Statistics


Total abstract view - 1486
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Jan Mojak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.