The Influence of IT on the Development of Legal Principles on the Example of the Written Form Principle in Judicial and Administrative Proceedings

Jacek Janowski

Abstract


Information technology thoroughly modifies legal principles. Especially the rules of hearing the cases, and procedures governing the settlement of disputes are undergoing some changes. Judicial and administrative proceedings receive a new electronic form. That means that many traditional norms have become obsolete. For this reason, additional solutions are necessary. For a long time, there has been a continual process of introducing electronic documents instead of paper ones. It constitutes a unique opportunity to improve the quality of law. First of all, an electronic document is free from the physical constraints of space and time.


Keywords


information technology; electronic documents; judicial and administrative conducts

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Barber B.R., Imperium strachu: wojna, terroryzm i demokracja, Warszawa 2005.

Drucker P.F., Zarządzanie w czasach burzliwych: nowe wyzwania – nowe horyzonty, Kraków 1995.

Grabowski R., Rola normy z art. 38 Konstytucji RP w realizacji podmiotowego prawa do ochrony życia, [w:] Prawa podmiotowe, pojmowanie w naukach prawnych, red. J. Ciapała, K. Flaga-Gieruszyńska, Szczecin – Jarocin 2006.

Harboring Data: Information Security, Law and the Corporation, ed. A. Matwyshyn, Stanford Law Books 2009.

Janczak J., Prawo do dobrej administracji w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, [w:] Prawa podmiotowe, pojmowanie w naukach prawnych, red. J. Ciapała, K. Flaga-Gieruszyńska, Szczecin – Jarocin 2006.

Janowski J., Administracja elektroniczna, Kształtowanie się informatycznego prawa administracyjnego i elektronicznego postępowania administracyjnego w Polsce, Warszawa 2009.

Janowski J., Elektroniczny obrót prawny, Warszawa 2008.

Janowski J., Informatyka prawa. Zadania i znaczenie w związku z kształtowaniem się elektronicznego obrotu prawnego, Lublin 2011.

Janowski J., Informatyka prawnicza. Zarządzanie elektroniczną informacją podczas stanowienia i stosowania prawa, Warszawa 2011.

Naisbit J., Megatrendy: dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, Poznań 1997.

Pańkowska M., Zarządzanie zasobami informatycznymi, Warszawa 2001.

Toffler A., Trzecia fala, Warszawa 1997.

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U., nr 130, poz. 1450 z późn. zm.).

Wojsyk K., Jedno okienko – sytuacja na froncie, „Elektroniczna Administracja” 2007, nr 2.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.1.307
Data publikacji: 2016-04-11 22:04:37
Data złożenia artykułu: 2015-10-18 16:21:35


Statistics

Total abstract view - 200
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Jacek Janowski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.