Good Manners in Polish Contract Law – Selected Issues

Jan Mojak

Abstract


This article contains an overview of good manners in Polish contract law. The overview leads to the conclusion that following clauses – rules of social coexistence and socio-economic purpose of law, which are based on the legislation from the time of the Polish People’s Republic (PRL) – need to be replaced by the clause of good manners. It is necessary for the full and thorough Europeanization of the Polish civil law. The two aforementioned clauses appear to be completely foreign concepts and legal categories in the legal doctrine of EU member states which were not the satellite states of the Soviet Union. These clauses have no equivalents in the classic European civil law studies. The return to the good manners in the Polish contract law will undoubtedly more deeply anchor the Polish institutions of the contract law in the legal system of EU.


Keywords


good manners in contract law; general clauses; clause of good manners; good manners; rules of social coexistence; good faith; clause of good faith; principles of fairness; socio-economic purpose of law; good manners in law

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Brzozowski A., Komentarz do art. 705 k.c., [w:] Komentarz cywilny, red. K. Pietrzykowski, t. 1, Warszawa 2015.

Brzozowski A., Komentarz do art. 72 k.c., [w:] Komentarz cywilny, red. K. Pietrzykowski, t. 1, Warszawa 2015.

Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 45, poz. 286).

Longchamps de Berier R., Zobowiązania, Poznań 1948.

Łętowska E., Ochrona niektórych praw konsumentów, Warszawa 2001.

Machnikowski P., Komentarz do art. 705 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, Warszawa 2008.

Pązik A., Zasady współżycia społecznego, [w:] Wyłączenie bezprawności naruszenia dobra osobistego na podstawie interesu społecznego, Warszawa 2014.

Pieńkoś J., Słownik łacińsko-polski. Łacina w nauce i kulturze, Zakamycze 2001.

Popiołek, Komentarz do art. 3851 k.c., [w:] Komentarz cywilny, red. K. Pietrzykowski, t. 1, Warszawa 2015.

Radwański Z., Zieliński M., Klauzule generalne w prawie prywatnym, [w:] System Prawa Prywatnego, red. M. Safjan, t. 1, Warszawa 2007.

Raski J., Aukcja i przetarg w ujęciu znowelizowanych przepisów kodeksu cywilnego, „Przegląd Prawa Handlowego” 2003, nr 5.

Stec P., Zasady współżycia społecznego – zmiana treści klauzuli generalnej w okresie obowiązywania kodeksu cywilnego, [w:] 50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji, red. P. Stec, M. Załucki, Warszawa 2015.

Więzowska B., Pojęcie i funkcje klauzuli generalnej, [w:] Odpowiedzialność cywilna na zasadzie słuszności, Warszawa 2009.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 października 1998 r., II CKN 291/98.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 października 2000 r., SK 5/99.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.2.161
Data publikacji: 2016-07-20 09:05:38
Data złożenia artykułu: 2015-12-18 16:22:29


Statistics


Total abstract view - 857
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Jan Mojak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.