Administrative Politics of Polish Minister of the Internal Affairs Bronisław Wilhelm Pieracki from 1931 to 1934

Waldemar Kozyra

Abstract


Bronisław Wilhelm Pieracki was an active member of political group developed around Marshal Józef Piłsudski. He succeeded in the Polish Army and got promoted to the rank of colonel in 1924. He took part in the coup d’état in May 1926 and became one of the most important members of the colonels’ group that ruled Poland on behalf of Piłsudski since 1930. Bronisław W. Pieracki held an office of the deputy prime minister from 1930 to 1931. On 23 June 1931, he became a minister of the internal affairs of the Republic of Poland and held that post until his tragic death on 15 June 1934. Bronisław W. Pieracki’s administrative politics was focused on maintaining peace and internal security. His main aim was to extinguish strike actions and mass demonstrations inspired by political opposition and caused mainly by a very difficult economic situation of Poland (the Great Depression from 1929 to 1935). He performed very well, gaining a reputation as an effective politician. Stanisław “Cat” Mackiewicz stated that ‘Pieracki would handle even the most overwhelming revolution’. Minister Pieracki improved organization and functioning of the department of the interior by simplifying its structure and making staff reductions. Moreover, he carried out reforms of municipal associations introduced by the local government act from 1933. On 15 June 1934, Bronisław W. Pieracki was shot by a Ukrainian assassin Grzegorz Maciejko, a member of the Organization of Ukrainian Nationalists. Severely wounded, minister Pieracki died the same day. He was posthumously promoted to the rank of brigadier general and his funeral became a great patriotic event. He was buried in the family grave in Nowy Sącz.


Keywords


Bronisław Wilhelm Pieracki; administrative politics; minister of the internal affairs; minister of the home affairs; ministry of the interior; department of the interior, Józef Piłsudski; May Coup; the May 1926 coup d’état

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Chajn L., Polskie wolnomularstwo 1920–1938, Warszawa 2005.

Encyklopedia Historii Drugiej Rzeczypospolitej, red. A. Garlicki, Z. Landau, W. Roszkowski, P. Stawecki, J. Tomaszewski, Warszawa 1999.

Gabinety Drugiej Rzeczypospolitej, red. J. Faryś, J. Pajewski, Szczecin – Poznań 1997.

Garlicki A., Józef Piłsudski, Warszawa 1990.

Gawryszczak M., Bronisław Wilhelm Pieracki (1895–1934). Biografia polityczna, Łódź 1914.

Hausner R., Pierwsze dwudziestolecie administracji spraw wewnętrznych, Warszawa 1939.

Kozyra W., Polityka administracyjna ministrów spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918–1939, Lublin 2009.

Kozyra W., Urząd Wojewódzki w Lublinie w latach 1919–1939, Lublin 1999.

Kozyra W., Ustawowe uprawnienia ministrów spraw wewnętrznych i zarys ich realizacji w Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918–1939, [w:] Państwo – władza – społeczeństwo w dwudziestym wieku, red. W. Kozyra, „Res Historica” 2004, z. 16.

Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, red. J.M. Majchrowski, współpr. G. Mazur, K. Stepan, Warszawa 1994.

Landau Z., Pieracki Bronisław Wilhelm, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 26, Wrocław 1981.

Landau Z., Tomaszewski J., Zarys historii gospodarczej Polski 1918–1939, Warszawa 1981.

Mackiewicz-Cat S., Kto to są „pułkownicy”, „Słowo” 1935, nr 47 (5 maja).

Piber A., Nakoniecznikow-Klukowski Bronisław Franciszek, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 22, Warszawa 1997.

Próchnik A., Pierwsze piętnastolecie Polski Niepodległej. Zarys dziejów politycznych, Warszawa 1983.

Stawecki P., Słownik generałów Wojska Polskiego, Warszawa 1994.

Żeleński W., Jeszcze o zabójstwie Pierackiego i rozrachunkach polsko-ukraińskich, „Zeszyty Historyczne” 1978, nr 46.

Żeleński W., Zabójstwo ministra Pierackiego, Warszawa 1995.

Żeleński W., Zabójstwo ministra Pierackiego, „Zeszyty Historyczne” 1977, nr 25.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.3.459
Data publikacji: 2017-01-30 09:59:15
Data złożenia artykułu: 2016-01-14 10:26:39


Statistics


Total abstract view - 552
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Waldemar Kozyra

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.