Funkcjonowanie i ustrój prawny powiatowych kas oszczędności w powiecie zamojskim i krasnostawskim w latach 20. i 30. XX w.

Henryk Czajka

Streszczenie w języku polskim


Zasadnicze znaczenie dla ujednolicenia zasad funkcjonowania kas związków komunalnych po odzyskaniu niepodległości miał dekret z 1919 r. o samorządzie miejskim i tymczasowej ordynacji powiatowej. Związki samorządowe różnych szczebli uzyskały prawo do ich zakładania. Była to ważna regulacja prawna, zwłaszcza dla obszaru byłego zaboru rosyjskiego, gdzie instytucja komunalnych kas oszczędności praktycznie nie była znana.


Słowa kluczowe


powiatowe kasy; kredyt lokalny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dekret o tymczasowej ordynacji powiatowej z dnia 4 lutego 1919 r. (Dz. Pr. P. P., nr 13, poz. 141).

Petz B., Komunalne kasy oszczędności do 1939 r., Warszawa 1993.

Rozporządzenie Prezydenta RP o komunalnych kasach oszczędności z dnia 13 kwietnia 1927 r. (Dz.U. z 1927 r., nr 38, poz. 339).

Sejmik Zamojski, „Słowo Zamojskie” 1930, nr 51 (14 grudnia).

Z Komunalnej Kasy Oszczędności, „Słowo Zamojskie” 1930, nr 42 (20 sierpnia).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.3.191
Data publikacji: 2017-01-30 09:59:00
Data złożenia artykułu: 2016-01-29 00:06:02

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Henryk Czajka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.