Creating the Administrative Apparatus by the National Education Commission Based on its Records from 1773–1776

Krzysztof Goźdź-Roszkowski

Abstract


The structure of the administrative apparatus was determined by the National Education Commission in its Statute approved on February 22, 1774. The number of the administrative staff was planned modestly to include only eight officials: two secretaries, two minutes secretaries, one archive worker, a cashier  and two clerks. The Commission started appointing the officials in May 1774. Twelve persons were hired at that time. Over the next few months, the Commission went on to employ other officials, albeit at a much slower rate. Eventually, the Commission created an administrative apparatus that was much more complicated than the one envisaged in the Statute. Apart from the secretaries (one of whom soon resigned from his post in the Commission), its apparatus consisted of three units: the office, cashiers’ offices (located in Warsaw and in Vilnius), and the archive. Legal representative, who were not originally envisaged in the Statute,  were also engaged to provide legal services to the Commission. Such changes in the administrative structure may have been caused by the Commission’s involvement in handling the post-Jesuit property. Under the 1774 and 1776 laws,  the property was transformed into an educational fund administered by the National Education Commission. Managing the fund required the extension of the office, the cashier’s office and the archive.


Keywords


National Education Commission; officials of the National Education Commission; archive of National Education Commission; cashier’s office of the National Education Commission; office of the National Education Commission; Joachim Gintowt-Dziewiałtowski; Pi

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Cichoń P., Administracja w Rzeczypospolitej szlacheckiej w polskim piśmiennictwie naukowym lat 1995–2007. Przegląd krytyczny, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2008, t. 60, z. 2.

Goźdź-Roszkowski K., Pozycja Komisji Edukacji Narodowej względem sejmu w świetle ustawodawstwa (1773–1793), „Studia Prawno-Ekonomiczne” 1997, t. 55.

Grabski W.M., Geneza finansów Komisji Edukacji Narodowej (1773–1776), „Studia Pedagogiczne” 1973, t. 29.

Grabski W.M., Pierwsza audiencja „ministrów” KEN u Stanisława Augusta Poniatowskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Seria I” 1972, z. 88.

Jobert A., Komisja Edukacji Narodowej w Polsce (1773–1794). Jej dzieło wychowania obywatelskiego, przeł. i uzup. M. Chamcówna, Wrocław 1979.

Jobert A., La Commission d’Education Nationale en Pologne (1773–1794). Son oeuvre d’instruction civique, Paris 1941.

Płaza S., Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. 1: X–XVIII w., Kraków 1997.

Poplatek J., Komisja Edukacji Narodowej. Udział byłych jezuitów w pracach Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 1973.

Protokoły posiedzeń Komisji Edukacji Narodowej 1773–1785, oprac. M. Mitera-Dobrowolska, t. 5, Wrocław 1973.

Salmonowicz S., Podstawy prawne funkcjonowania Komisji Edukacji Narodowej, [w:] Studia historycznoprawne, Toruń 1995.

Sobczak J., Sądownictwo Komisji Edukacji Narodowej, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1982, t. 34, z. 2.

Ustawodawstwo szkolne za czasów Komisji Edukacji Narodowej, rozporządzenia, ustawy pedagogiczne i organizacyjne (1773–1793), zebrał J. Lewicki, Kraków 1925.

Volumina Legum. Przedruk zbioru praw staraniem XX Pijarów w Warszawie od roku 1732 do roku 1782 wydanego, t. 8, Petersburg 1860.

Wierzbowski T., Komisja Edukacji Narodowej i jej szkoły w Koronie 1773–1794, z. 37: Protokoły posiedzeń Komisji Edukacji Narodowej 1773–1777, Warszawa 1910.




DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.3.323
Data publikacji: 2017-01-30 09:59:07
Data złożenia artykułu: 2016-01-31 23:44:12


Statistics

Total abstract view - 162
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

Indicators



Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Krzysztof Goźdź-Roszkowski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.