A Few Remarks on Equitable Law

Wojciech Dziedziak

Abstract


The article presents a few remarks on equitable law. The author of the article bases his new substantial theory of equitable law on the following values: truth, good, fairness and dignity of man. The work discusses the meaning of these values, and then argues they should be accounted for both in legislative activities (in law-making) and in law application, so that law (a norm or norms) and decisions are equitable. The author also emphasises that equity is ‘an instance’ that can protect the man and his dignity – the dignity of man.


Keywords


equitable law; truth; good; fairness; dignity of man

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Alexy R., The Argument from Injustice. A Reply to Legal Positivism, Oxford 2002.

Chazan B., Prawo do życia. Bez kompromisu, Kraków 2014.

Dworkin R., Biorąc prawa poważnie, przeł. T. Kowalski, Warszawa 1998.

Dziedziak W., O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego), Lublin 2015.

Frankfurt H.G., O prawdzie, przeł. H. Jankowska, Krosno 2008.

Krąpiec M.A., Człowiek i prawo naturalne, Lublin 2009.

Krąpiec M.A., Człowiek jako osoba, Lublin 2009.

Krąpiec M.A., Dobro wspólne, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 2, Lublin 2001.

Maryniarczyk A., Człowiek wobec świata. Studium z metafizyki realistycznej, Lublin 2009.

Maryniarczyk A., Dobro, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 2, Lublin 2001.

Mazurek F.J., Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, Lublin 2001.

Piętka H., Słuszność w teorji i w praktyce, Warszawa 1929.

Platon, Państwo, przeł. W. Witwicki, Kęty 2009.

Radbruch G., Rechtsphilosophie (1932), [w:] Gesamtausgabe. Rechtsphilosophie, Bd. II, Heidelberg 1993.

Stammler R., Die Lehre von dem richtigen Rechte, Berlin 1902.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 września 2005 r. (SK 13/05, OTK ZU 2005, Seria A, nr 8, poz. 91).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.3.277
Date of publication: 2017-01-30 09:59:05
Date of submission: 2016-02-01 16:37:25


Statistics


Total abstract view - 988
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Wojciech Dziedziak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.