The Nobility of Northwestern Krai in the Service of the Russian Emperor. An Outline of the Political Views of Count Ignacy Korwin-Milewski

Mikołaj Tarkowski

Abstract


The article is an outline of political thought of Ignacy Korwin-Milewski, one of the representatives of the group of landlords, who operated in the second half of the 19th and early 20th centuries in Northwestern provinces of the Russian Empire. The author attempted to expose two issues, which seems important from the point of political views of the main character of the paper. The first relates to the definition and characterization of the basic features of the Lithuanian nobility, as well as determining its fundamental political objectives. The second one determines the relationship between the nobility and the Russian emperor. According to Ignacy Korwin-Milewski, the relationship was based on the principle of far-reaching loyalism.


Keywords


conservatism; landowners; policy of loyalty

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bardach J., Statuty litewskie a prawo rzymskie, Warszawa 1999.

Beauvois D., Wilno – polska stolica kulturalna zaboru rosyjskiego 1803–1832, Wrocław 2012.

Ehrenkreutz S., Stan badań nad statutami litewskimi, Wilno 1924.

Gaidis R., Myśl polityczna oraz działalność lojalistyczna Ignacego Korwin-Milewskiego, [w:] Kultura i myśl polityczno-prawna. Materiały z VII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych, Jurata, 28–31 maja 2008 r., red. A. Sylwestrzak, D. Szpoper, A. Machnikowska, P. Dąbrowski, Sopot 2010.

Godlewska J., Wileński Instytut Szlachecki 1834–1865, [w:] Rozprawy z dziejów oświaty, t. 28, Warszawa 1985.

Ilgiewicz H., Wileńskie towarzystwa i instytucje naukowe w XIX wieku, Toruń 2005.

Jurkowski R., Sukcesy i porażki. Ziemiaństwo polskie Ziem Zabranych w wyborach do Dumy Państwowej i Rady Państwa 1906–1913, Olsztyn 2009.

Korwin-Milewski H., Siedemdziesiąt lat wspomnień 1855–1925, Warszawa 1993.

Korwin-Milewski I., Do czego ma dążyć Szlachta Litewska, Warszawa [b.d.w.].

Korwin-Milewski I., Głos szlachcica o wyborach posła do Rady Państwa, Warszawa 1911.

Korwin-Milewski I., List otwarty do panów akcjonariuszów Wileńskiego Ziemskiego Banku, Kraków 1884.

Korwin-Milewski I., Walka z kłamstwem, Sankt Petersburg 1911.

Korwin-Milewski I., Żażdu spravedlivosti dlia ugnietiennago litovskovo dvorianstva, Sankt-Pietierburg 1912.

Meysztowicz W., Gawędy o czasach i ludziach, Londyn – Łomianki 2008.

Ryszkiewicz A., Milewski (Korwin-Milewski) Ignacy Karol (1846–1926), [w:] Polski Słownik Biograficzny, red. E. Rostworowski, t. 21, z. 88, Wrocław 1976.

Szpoper D., Sukcesorzy Wielkiego Księstwa. Myśl polityczna i działalność konserwatystów polskich na ziemiach litewsko-białoruskich w latach 1904–1939, Gdańsk 1999.

Szwarc A., Wieczorkiewicz P., Bracia Korwin-Milewscy – patrioci czy apostaci?, [w:] Francja – Polska XVIII–XIX w. Studia z dziejów kultury i polityki poświęcone Profesorowi Andrzejowi Zahorskiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Mączak, S. Meller, J. Skowronek, M. Wawrykowa, Warszawa 1983.

Szwarc A., Wieczorkiewicz P., Wstęp, [w:] H. Korwin-Milewski, Siedemdziesiąt lat wspomnień 1855–1925, Warszawa 1993.

Wileński Bank Ziemski założony w roku 1872. Instytucja kredytu długoterminowego. Wileński Prywatny Bank Handlowy założony w roku 1873. Współpracuje z Wileńskim Bankiem Ziemskim od roku 1926, Wilno [b.d.w.].

Żółtowska J., Inne czasy, inni ludzie, Londyn 1959.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.3.923
Data publikacji: 2017-01-30 09:59:39
Data złożenia artykułu: 2016-02-01 20:20:35


Statistics

Total abstract view - 242
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Mikołaj Tarkowski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.