A Statute Traditionally Known as the Last Will and Testament, or the Succession Agreement

Marek Cetwiński, Jacek Matuszewski

Abstract


The authors consider the consequences of the lack of precision in terminology in the statements made by historians. The subject of the analysis is the testament of Bolesław III the Wrymouth, also known as a statute, regulation, or a succession contract. Such an act is widely regarded as a source of feudal fragmentation that continued in Poland for two centuries, and its interpretation affects our approach to the patrimonial conception of the state under the Piast dynasty.


Keywords


testament of Bolesław III the Wrymouth; succession contract; the Piast dynasty; feudal fragmentation in Poland

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bieszek J., Słowiańscy królowie Lechii. Polska starożytna, Warszawa 2015.

Bolesław III Krzywousty 1102–1138, Warszawa 2008.

Bracha K., Wiece Bolesława Wstydliwego 1234–1279, „Kwartalnik Historyczny” 1986, z. 3.

Dworsatschek M., Władysław II Wygnaniec, Kraków 2009.

Gwiazdomorski J., Prawo spadkowe w zarysie, Warszawa 1968.

Historia Polski, t. 1, Warszawa 2007.

Jureczko A., Testament Krzywoustego, Kraków 1988.

Kallas M., Historia ustroju Polski X–XX w., Warszawa 1996.

Łowmiański H., Początki Polski, t. 6, cz. 1, Warszawa 1985.

Maleczyński K., Bolesław Krzywousty, Wrocław 1975.

Marzec A., Bolesław III Krzywousty, [w:] Piastowie. Leksykon biograficzny, Kraków 1999.

Osiński J., Statut Bolesława Krzywoustego, Kraków 2014.

Samsonowicz H., Polska na przestrzeni wieków, Warszawa 2006.

Sczaniecki M., Monarchia wczesnofeudalna w XI w. do połowy XII w., [w:] Historia Polski, t. 1, cz. 1: Do połowy XV w., red. H. Łowmiański, Warszawa 1955.

Skowrońska-Bocian E., Testament w prawie polskim, Warszawa 2004.

Szczur S., Historia Polski. Średniowiecze, Kraków 2002.

Uruszczak W., Historia państwa i prawa polskiego, t. 1: 966–1795, Warszawa 2010.

Wielka Historia Świata, t. 31: Polska. Do 1370 r., [b.m.w.] [b.r.w.].

Wyrozumski J., Dzieje Polski piastowskiej (VIII w. – 1370). Wielka Historia Polski, t. 1, Kraków 2003.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.3.139
Date of publication: 2017-01-30 09:58:56
Date of submission: 2016-02-01 23:03:06


Statistics


Total abstract view - 930
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Marek Cetwiński, Jacek Matuszewski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.