Cases of Removing Immunity for the District and Municipal Administration Officials of the Department of Poznań in the Duchy of Warsaw

Marek Krzymkowski

Abstract


In the Duchy of Warsaw it was impossible to bring the official before the court without the prior opinion of the Council of State and the consent of the king. Before the Council of State appeared: Bernard Rose – municipal president of Poznań, Józef Rokossowski – mayor of Gniezno, Aleksander Żychliński – sub-prefect of the district of Poznań, Stefan Garczyński – sub-prefect of the district of Krotoszyn, Stefan Unrug – sub-prefect of the district of Babimost, and Florian Rożnowski – sub-prefect of the district of Krobia.


Keywords


the Duchy of Warsaw; Frederick August; immunity; Council of State; municipal president; sub-prefect; mayor; decree

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Archiwum Główne Akt Dawnych, Akta Rady Ministrów Księstwa Warszawskiego.

Archiwum Główne Akt Dawnych, Akta Rady Stanu i Rady Ministrów, akta spraw sygn. 25, 27, 36, ks. kanc. sygn. 34a, 35, 96, 98, 120.

Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Publiczne Potockich, sygn. 150.

Archiwum Wybickiego, t. 2, wyd. A.M. Skałkowski, Gdańsk 1950.

Dzieje Poznania, red. J. Topolski, L. Trzeciakowski, t. 2, Warszawa – Poznań 1994.

Dziennik Praw (Księstwa Warszawskiego).

Heylman A., Rys historyczny przemian Rady Stanu w jej atrybucjach, w składzie organizacyjnym, w toku epoki od 1807 aż dotąd, „Biblioteka Warszawska” 1864, t. 1.

Kalendarzyk polityczny pijarski na rok 1811, Warszawa [b.d.w.].

Kalendarzyk polityczny pijarski na rok przestępny 1812, Warszawa [b.d.w.].

Kalendarzyk polityczny, chronologiczny i historyczny na rok pański 1809 z magistraturami krajowymi, Warszawa [b.d.w.].

Kallas M., Konstytucja Księstwa Warszawskiego. Jej powstanie, systematyka i główne instytucje w związku z normami szczegółowymi i praktyką, Toruń 1970.

Kallas M., Krzymkowski M., Historia ustroju i prawa w Polsce 1772/1795–1918. Wybór źródeł, Warszawa 2006.

Kodeks Napoleona, Warszawa 1813.

Krzymkowski M., Immunitet urzędniczy w Księstwie Warszawskim, [w:] Dzieje wymiaru sprawiedliwości, red. T. Maciejewski, Koszalin 1999.

Krzymkowski M., Rada Stanu Księstwa Warszawskiego, Poznań 2011.

Krzymkowski M., Status prawny urzędników Księstwa Warszawskiego, Poznań 2004.

Powszechne Prawo Kryminalne dla Państw Pruskich, cz. 2, przeł. I. Stawiarski, Warszawa 1813.

Rostworowski M., Rada Ministrów i Rada Stanu Księstwa Warszawskiego, Kraków 1911.

Sobisiak W., Dzieje ziemi rawickiej, Poznań 1967.

Sobociński W., Historia ustroju i prawa Księstwa Warszawskiego, Toruń 1964.

Sobociński W., Rada Stanu Księstwa Warszawskiego jako Sąd Kasacyjny (zarys ustrojowy), „Archeion” 1984, nr 77.

Umiński B.J., Generał Jan Nepomucen Umiński w twierdzy głogowskiej, Głogów 1994.

Wąsicki J., Rose Bernard, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 32, Wrocław 1989–1991.

Willaume J., Fryderyk August jako książę warszawski (1807–1815), Poznań 1939.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.3.485
Data publikacji: 2017-01-30 09:59:16
Data złożenia artykułu: 2016-02-03 23:06:21


Statistics

Total abstract view - 188
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Marek Krzymkowski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.