On the Medieval Court Records as a Source of Knowledge of Polish Law – Critically

Zygfryd Rymaszewski

Abstract


The author indicates the deficiencies found in published books of medieval Polish courts of law. First of all, these books typically include short sections of the late Middle Ages. On this basis it is impossible to determine the line of development of the Polish law. Within the cut-off dates of individual books there are many loopholes. Only some parts of the lawsuits are listed in the books, usually, neither the beginning nor the end are found. One should keep that in mind constantly.


Keywords


medieval book of proceedings

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Akta Grodzkie i Ziemskie, t. XI–XIX.

Kutrzeba S., Historia źródeł dawnego prawa polskiego, t. 1, Kraków 1925.

Kutrzeba S., Historia źródeł dawnego prawa polskiego, t. 2, Lwów 1926.

Matuszewski J., Sporne dekrety krakowskie, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2002, t. 54, z. 1.

Perzanowski Z., Dokumenty i kancelaria sądu ziemskiego krakowskiego do połowy XV wieku, Kraków 1968.

Rymaszewski Z., „Domino Regi perpetuum silencium imponimus”. Król w małopolskich zapiskach sądowych, [w:] Studia z historii państwa, prawa i idei. Prace dedykowane Profesorowi Janowi Malarczykowi, red. A. Korobowicz, H. Olszewski, Lublin 1997.

Rymaszewski Z., Godło proclamare, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica” 1981, nr 4.

Rymaszewski Z., Granicierum perequitacio w polskim prawie ziemskim, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1978, t. 30, z. 1.

Rymaszewski Z., Woźny sądowy. Z badań nad organizacją sądów prawa polskiego w średniowieczu, Warszawa 2008.

Winiarz A., Recenzja: Teki A. Pawińskiego, t. 3 i 4: Księgi sądowe łęczyckie od r. 1385–1419, cz. 1 i 2, Warszawa, Gebethner i Wolff, 1897, „Kroniki Historyczne” 1898, t. 12, nr 4.

Z profesorem Kazimierzem Orzechowskim rozmawia Henryk Olszewski, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2003, t. 55, nr 2.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.3.811
Data publikacji: 2017-01-30 09:59:33
Data złożenia artykułu: 2016-02-08 20:09:32


Statistics


Total abstract view - 470
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Zygfryd Rymaszewski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.