Ars bene vivendi, czyli o związkach doktryn politycznych ze sztuką na przykładzie Snu Scypiona Marka Tuliusza Cycero

Małgorzata Łuszczyńska, Artur Łuszczyński

Streszczenie w języku polskim


W świecie współczesnym wydaje się dominować biurokratyczny pogląd traktujący prawo oraz idee, jakie w nim się kryją, jako bezduszne konstrukcje tworzone nawet nie przez polityków, ale urzędników-biurokratów. Artykuł jest polemiką z takim podejściem. Autorzy starają się przypomnieć klasyczne źródła stojące za przepisami prawnymi, którym często bliżej do sztuki, gdzie dominują idee dobra i piękna w miejsce efektywności. Jest paradoksem, o którym chyba udało nam się zapomnieć, że ideom politycznym i prawnym łatwiej wyrażać się we śnie aniżeli w realnym świecie. We śnie może panować bezwstydny idealizm, nieliczący się ani z ekonomią, ani skutkami wprowadzenia go w życie, może zatem wyrażać ideę czystą.


Słowa kluczowe


doktryny polityczne; doktryny prawne; sztuka; Sen Scypiona; Marek Tuliusz Cycero

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bieńkowski T., Echa „Somnium Scypionis” w polskiej literaturze parenetycznej, „Meander” 1962, t. 17.

Bruchnalski W., Wizja Krasińskiego, Lwów 1913.

Cycero M.T., O państwie, Kęty 1999.

Dąmbska I., Zagadnienie marzeń sennych w greckiej filozofii starożytnej, [w:] Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 1960.

Dąmbska I., Znaki i myśli. Wybór pism z semiotyki, teorii nauki i historii filozofii, Warszawa 1975.

Dubel L., Historia doktryn politycznych i prawnych do schyłku XX wieku, Warszawa 2012.

Dubel L., Teoria prawa, filozofia prawa a doktryna polityczna i prawna w świetle podziału nauk prawnych, „Studia Iuridica Lublinensia” 2005, t. 6.

Estreicher K., Historia sztuki w zarysie, Warszawa 1981.

Gabriel R.A., Scypion Afrykański Starszy. Największy wódz starożytnego Rzymu, Poznań 2010.

Girardi M., Rafael, Warszawa 2006.

Historia piękna, red. U. Eco, Poznań 2006.

Kleiner J., Mickiewicz, Lublin 1948.

Kowalewska D., Magia i astrologia w literaturze polskiego oświecenia, Toruń 2009.

Kumaniecki K., Cyceron i jego współcześni, Warszawa 1989.

Kumaniecki K., Literatura rzymska. Okres Cyceroński, Warszawa 1977.

Makrobiusz, Commentarii in Somnium Scipionis, Lipsiae 1963.

Małajny R., Trzy teorie podzielonej władzy, Warszawa 2001.

Mazurkowa B., Mary i sny „prawdziwe” w poezji Franciszka Dionizego Kniaźnina, Kielce 1999.

Piasecka M., Mistrzowie snu. Mickiewicz – Słowacki – Krasiński, Wrocław 1992.

Plezia M., Okruchy ze stołu Arystotelesa i Cycerona, Kraków 2000.

Strzelczyk J., Makrobiusz w średniowieczu. Przegląd nowych prac, „Studia Źródłoznawcze” 1972, t. 17.

Strzelczyk J., Średniowieczny obraz świata, Poznań 2004.

Tajemnica snu, red. A.J. Nowak, Lublin 1997.

Zagożdżon J., Sen w literaturze średniowiecznej i renesansowej, Opole 2002.

Zieliński T., Religia Rzeczpospolitej rzymskiej, Warszawa 1933.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.3.575
Data publikacji: 2017-01-30 09:59:21
Data złożenia artykułu: 2016-02-08 21:17:55

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Małgorzata Łuszczyńska, Artur Łuszczyński

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.