Ars bene vivendi that is about the Relation Between Political Doctrines and Art Based on Tullius Cicero’s “The Dream of Scipio”

Małgorzata Łuszczyńska, Artur Łuszczyński

Abstract


In a modern world there seems to dominate a bureaucratic conviction treating law and ideas hidden in it as soulless creations created not even by politicians but clerks-bureaucrats. The article is a polemic with such an approach. The authors try to remind classical sources of law regulations, which are closer to art dominated by ideas of good and beauty rather than effectiveness. Political and law ideas are much easier to be expressed in dreams rather than in a real world, which is a paradox we seem to have forgotten about. In our dreams there is a place for shameless idealism ignoring economy and the consequences of putting it into practice so dreams can express pure idea.


Keywords


law ideas; art; The Dream of Scipio

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bieńkowski T., Echa „Somnium Scypionis” w polskiej literaturze parenetycznej, „Meander” 1962, t. 17.

Bruchnalski W., Wizja Krasińskiego, Lwów 1913.

Cycero M.T., O państwie, Kęty 1999.

Dąmbska I., Zagadnienie marzeń sennych w greckiej filozofii starożytnej, [w:] Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 1960.

Dąmbska I., Znaki i myśli. Wybór pism z semiotyki, teorii nauki i historii filozofii, Warszawa 1975.

Dubel L., Historia doktryn politycznych i prawnych do schyłku XX wieku, Warszawa 2012.

Dubel L., Teoria prawa, filozofia prawa a doktryna polityczna i prawna w świetle podziału nauk prawnych, „Studia Iuridica Lublinensia” 2005, t. 6.

Estreicher K., Historia sztuki w zarysie, Warszawa 1981.

Gabriel R.A., Scypion Afrykański Starszy. Największy wódz starożytnego Rzymu, Poznań 2010.

Girardi M., Rafael, Warszawa 2006.

Historia piękna, red. U. Eco, Poznań 2006.

Kleiner J., Mickiewicz, Lublin 1948.

Kowalewska D., Magia i astrologia w literaturze polskiego oświecenia, Toruń 2009.

Kumaniecki K., Cyceron i jego współcześni, Warszawa 1989.

Kumaniecki K., Literatura rzymska. Okres Cyceroński, Warszawa 1977.

Makrobiusz, Commentarii in Somnium Scipionis, Lipsiae 1963.

Małajny R., Trzy teorie podzielonej władzy, Warszawa 2001.

Mazurkowa B., Mary i sny „prawdziwe” w poezji Franciszka Dionizego Kniaźnina, Kielce 1999.

Piasecka M., Mistrzowie snu. Mickiewicz – Słowacki – Krasiński, Wrocław 1992.

Plezia M., Okruchy ze stołu Arystotelesa i Cycerona, Kraków 2000.

Strzelczyk J., Makrobiusz w średniowieczu. Przegląd nowych prac, „Studia Źródłoznawcze” 1972, t. 17.

Strzelczyk J., Średniowieczny obraz świata, Poznań 2004.

Tajemnica snu, red. A.J. Nowak, Lublin 1997.

Zagożdżon J., Sen w literaturze średniowiecznej i renesansowej, Opole 2002.

Zieliński T., Religia Rzeczpospolitej rzymskiej, Warszawa 1933.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.3.575
Data publikacji: 2017-01-30 09:59:21
Data złożenia artykułu: 2016-02-08 21:17:55


Statistics


Total abstract view - 364
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Małgorzata Łuszczyńska, Artur Łuszczyński

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.