From the Case-law of Directorate of Police in the Free City of Cracow – the Oszyk’s Case

Paweł Cichoń

Abstract


The article shows the judicial activity in the Directorate of Police of the Free City of Cracow on the example of the Oszyk’s case from 1842 – a Jewish couple who got married following Jewish rituals without performing the mandatory civil marriage. People getting married in such a way committed a crime categorized as a serious police crime. There are outlined the rules which determined the punishments for such an offense. The judicial proceedings in the Oszyk’s case are discussed. There are also highlighted other cases of similar type conducted in the Directorate of Police in 1842, 1844 and 1845.


Keywords


Free City of Cracow; administration; the judiciary; the Police Directorate; ritual Jewish marriage; criminal law

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Akta Dyrekcji Policji Wolnego Miasta Krakowa 1818–1848, WMK-III/18/13, WMK-III/18/14, WMK-III/18/15, [w:] Archiwum Narodowe w Krakowie, Ekspozytura w Spytkowicach (źródła rękopiśmienne).

Bartel W.M., Ustrój i prawo Wolnego Miasta Krakowa (1815–1846), Kraków 1976.

Cichoń P., Dyrekcja Policji Wolnego Miasta Krakowa 1827–1846. Studium historyczno-prawne, Kraków 2014.

Dziadzio A., Powszechna historia prawa, Warszawa 2008.

„Dziennik Praw”, Kraków 1838, 1839, 1840, 1842, 1844.

„Dziennik Praw Rzeczypospolitej Krakowskiej”, Kraków 1827.

„Dziennik Rozporządzeń Rządowych Wolnego, Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu”, Kraków 1817, 1822.

„Dziennik Rządowy Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu”, Kraków 1839.

Jakimyszyn A., Żydzi krakowscy w dobie Rzeczypospolitej Krakowskiej. Status prawny, przeobrażenia gminy, system edukacyjny, Kraków – Budapeszt 2008.

Korobowicz A., Witkowski W., Funkcje sądowe organów administracji lokalnej w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1993, t. 45, z. 1–2.

Księga ustaw na zbrodnie i ciężkie policyjne przestępstwa, cz. 1: O zbrodniach, cz. 2: Księga ustaw o ciężkich przestępstwach policyjnych i o sposobie z temiż postępowania, Kraków 1804.

Małecka B., Sytuacja prawna ludności żydowskiej w Rzeczypospolitej Krakowskiej w świetle rozporządzeń rządowych, „Studia Historyczne” 1991.

Małecki J.M., Żydzi krakowscy w XIX wieku, wyjście z getta, [w:] Wspólnoty lokalne i środowiskowe w miastach i miasteczkach ziem polskich pod zaborami i po odzyskaniu niepodległości. Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa, Toruń 1998.

Pauli L., Austriacki kodeks karny z 1803 r. w Wolnym Mieście Krakowie (1815–1833), cz. 1, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze” 1968, z. 40.

Pauli L., Austriacki kodeks karny z 1803 r. w Wolnym Mieście Krakowie (1815–1833), cz. 2, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze” 1970, z. 46.

Salmonowicz S., Prawo karne oświeconego absolutyzmu. Z dziejów kodyfikacji karnych przełomu XVIII/XIX w., Toruń 1966.

Sobociński W., Historia ustroju i prawa Księstwa Warszawskiego, Toruń 1964.

Statut organiczny dla władz sądowych kraju Wolnego Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 1842 r. (Dz. Praw z 1842 r., nr 3 D.K.).

Statut urządzający Dyrekcję Policji Wolnego Miasta Krakowa z dnia 18 lutego 1840 r. (Dz. Praw z 1840 r., nr 10 D.K.).

Wachholz S., Akty prawne Rewolucji Krakowskiej z roku 1846, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1956, t. 8, z. 1.

Wachholz S., Rzeczpospolita Krakowska. Okres od 1815 do 1830 r., Warszawa 1957.

Źródła rękopiśmienne (Archiwum Wolnego Miasta Krakowa – zespół nr 200).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.3.179
Date of publication: 2017-01-30 09:58:59
Date of submission: 2016-02-10 01:02:36


Statistics


Total abstract view - 632
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Paweł Cichoń

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.