Dylematy Polskiego Państwa Podziemnego (1939–1945)

Stanisław Salmonowicz

Streszczenie w języku polskim


Dzieje struktur Państwa Podziemnego były przedmiotem intensywnych badań w ostatnich 25 latach. Nadal wielce dyskusyjne pozostają decyzje polityczne tych lat: walka z obu okupantami od września 1939 r., problem ustosunkowania się do polityki sowieckiej i roli komunistów w kraju od 1942 r. To są dylematy trudne, a zdaniem autora z reguły nie do rozwiązania pozwalającego liczyć na sukces: stosunek do polityki Stalina, problem granicy na wschodzie, stosunek do wkraczającej na terytoria Polski Armii Czerwonej, problem dwuznacznej wobec władz polskich polityki naszych aliantów.


Słowa kluczowe


polityka Państwa Podziemnego; stosunek do Związku Radzieckiego i komunizmu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, t. 2, Londyn 1973.

Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, t. 4, Londyn 1976.

Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, t. 6: Uzupełnienia, Londyn 1989.

Friedrich K.P., Collaboration in a “Land without a Quisling”: Patterns of Cooperation with the Nazi German Occupation Regime in Poland during World War II, “Slavic Review” 2005, Vol. 64. No. 4.

Herling-Grudziński G., Eseje. Wybór, Warszawa 2001, s. 115.

Hull E., Obraz cywilnych struktur państwa podziemnego 1939–1944 w opisie wspomnieniowym, Olsztyn 2005, rec.: S. Salmonowicz, „Echa Przeszłości” 2006, t. 7.

Kisielewski S., Lata pozłacane, lata szare. Wybór felietonów z lat 1945–1987, Kraków 1989.

Salmonowicz S., O Delegaturze Rządu RP na Kraj. Uwagi o sytuacji badawczej, [w:] Terenowe struktury Delegatury Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj 1939–1945. Materiały XI sesji naukowej w Toruniu w dniu 17 listopada 2001 roku, red. G. Górski, Toruń 2002.

Salmonowicz S., Polskie Państwo Podziemne. Z dziejów walki cywilnej 1939–1945, Warszawa 1994.

Salmonowicz S., Polskie Państwo Podziemne (PPP) 1939–1945, [w:] Walka podziemna na Pomorzu w latach 1939–1945. W 50. rocznicę powstania Służby Zwycięstwu Polski (Materiały sesji w Toruniu 27–28 IX 1989), red. J. Sziling, Toruń 1990.

Salmonowicz S., Powstanie Warszawskie. W siedemdziesiątą rocznicę, „Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej” 2014, nr 64.

Salmonowicz S., The Tragic Night of Occupation: on “Collaboration from Below” in the General Government 1939–1945, “The American Association f. Polish – Jewish Studies. New Views”, www.pjstudies.org [dostęp: 10.03.2016].

Salmonowicz S., Węzłowe problemy polskiego państwa podziemnego lat 1939–1945, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2001, t. 53, z. 2.

Salmonowicz S., Wizje Polski w pracach Delegatury Rządu na Kraj i „Teczki” – Administracji Wojskowej ZWZ-AK, [w:] Testament Polski Walczącej. Myśl programowa Polskiego Państwa Podziemnego, red. A. Panecka, Warszawa 2007.

Salmonowicz S., Ney-Krwawicz M., Górski G., Polskie Państwo Podziemne – Polish Underground State, Warszawa 1999.

Salmonowicz S., Serczyk J., Z problemów kolaboracji w Polsce w latach 1939–1941, „Czasy Nowożytne” 2003, t. 14.

Szczepański J.J., Polska jesień, Warszawa 1998.

Wandycz P., Polska a zagranica, Paryż 1986.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.3.819
Data publikacji: 2017-01-30 09:59:34
Data złożenia artykułu: 2016-02-10 10:30:16

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Stanisław Salmonowicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.