The Dilemmas of the Polish Underground State (1939–1945)

Stanisław Salmonowicz

Abstract


The history of Polish Underground State’s structures has been the subject of the intensive research in the last quarter-century. Political decisions of those years remain still very controversial: the fight against both occupiers: Nazi Germany and the Soviet Union from September 1939, an attitude towards Soviet policy and communists’ role in the country since 1942. These are difficult dilemmas. According to the author, they generally cannot be successfully solved. Among them appear: an attitude towards Stalin’s policy, an issue of the Eastern border, an attitude to the Red Army invading Polish territories, a problem of ambiguous policy of our Allies towards the Polish authorities.


Keywords


Polish Underground State’s policy; attitude towards the Soviet Union and communism

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, t. 2, Londyn 1973.

Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, t. 4, Londyn 1976.

Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, t. 6: Uzupełnienia, Londyn 1989.

Friedrich K.P., Collaboration in a “Land without a Quisling”: Patterns of Cooperation with the Nazi German Occupation Regime in Poland during World War II, “Slavic Review” 2005, Vol. 64. No. 4.

Herling-Grudziński G., Eseje. Wybór, Warszawa 2001, s. 115.

Hull E., Obraz cywilnych struktur państwa podziemnego 1939–1944 w opisie wspomnieniowym, Olsztyn 2005, rec.: S. Salmonowicz, „Echa Przeszłości” 2006, t. 7.

Kisielewski S., Lata pozłacane, lata szare. Wybór felietonów z lat 1945–1987, Kraków 1989.

Salmonowicz S., O Delegaturze Rządu RP na Kraj. Uwagi o sytuacji badawczej, [w:] Terenowe struktury Delegatury Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj 1939–1945. Materiały XI sesji naukowej w Toruniu w dniu 17 listopada 2001 roku, red. G. Górski, Toruń 2002.

Salmonowicz S., Polskie Państwo Podziemne. Z dziejów walki cywilnej 1939–1945, Warszawa 1994.

Salmonowicz S., Polskie Państwo Podziemne (PPP) 1939–1945, [w:] Walka podziemna na Pomorzu w latach 1939–1945. W 50. rocznicę powstania Służby Zwycięstwu Polski (Materiały sesji w Toruniu 27–28 IX 1989), red. J. Sziling, Toruń 1990.

Salmonowicz S., Powstanie Warszawskie. W siedemdziesiątą rocznicę, „Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej” 2014, nr 64.

Salmonowicz S., The Tragic Night of Occupation: on “Collaboration from Below” in the General Government 1939–1945, “The American Association f. Polish – Jewish Studies. New Views”, www.pjstudies.org [dostęp: 10.03.2016].

Salmonowicz S., Węzłowe problemy polskiego państwa podziemnego lat 1939–1945, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2001, t. 53, z. 2.

Salmonowicz S., Wizje Polski w pracach Delegatury Rządu na Kraj i „Teczki” – Administracji Wojskowej ZWZ-AK, [w:] Testament Polski Walczącej. Myśl programowa Polskiego Państwa Podziemnego, red. A. Panecka, Warszawa 2007.

Salmonowicz S., Ney-Krwawicz M., Górski G., Polskie Państwo Podziemne – Polish Underground State, Warszawa 1999.

Salmonowicz S., Serczyk J., Z problemów kolaboracji w Polsce w latach 1939–1941, „Czasy Nowożytne” 2003, t. 14.

Szczepański J.J., Polska jesień, Warszawa 1998.

Wandycz P., Polska a zagranica, Paryż 1986.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.3.819
Data publikacji: 2017-01-30 09:59:34
Data złożenia artykułu: 2016-02-10 10:30:16


Statistics

Total abstract view - 205
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Stanisław Salmonowicz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.