Etyka polskiej adwokatury w dwudziestoleciu międzywojennym w poglądach Aleksandra Mogilnickiego

Agata Grudzińska

Streszczenie w języku polskim


Etyka adwokacka w czasie zaborów i w okresie międzywojennym na terenie Polski nie była tematem popularnym, co nie znaczy, że nie była ważna. Pojawiły się w tym czasie nieliczne teksty dotyczące tego zagadnienia. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie stanowiska Aleksandra Mogilnickiego (adwokata, sędziego Sądu Najwyższego) dotyczącego spisania zasad etyki adwokackiej, które zwyczajowo obowiązywały wśród adwokatów. Jako jeden z pierwszych podniósł ten problem na łamach prasy, przekazując wytyczne, jakimi winni kierować się adwokaci, tworząc własny kodeks etyki. Wizja A. Mogilnickiego stworzenia kodeksu nie ziściła się jednak w tamtym czasie. Dopiero lata 60. XX w. przyniosły adwokatom pierwszy Zbiór zasad etyki adwokackiej i godności zawodu.


Słowa kluczowe


etyka adwokacka; kodyfikacja; kodeks etyczny adwokatów

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Chmurski A., The History of the Bar’s Statute, “The Bar” 1931, No. 10–11.

Czeszejko-Sochacki Z., Barristers’ Ethics as a Means to Set Standards of Barristers’ Conduct, [in:] The Bar, the Body of the Supreme Bar Council, Warsaw 1957.

Kisza A., Krzemiński Z., Łyczywek R., The History of Polish Bar Association, Warsaw 1995.

Krzemiński Z., Barristers’ Ethics: Texts, Judgments, Commentary, Cracow 2006.

Krzemiński Z., Famous Warsaw Barristers, ed. 1, Cracow 2000.

Materniak-Pawłowska M., The Bar Association in the Kingdom of Poland 1876–1917, “Law-history Journal” 2010, Vol. 62, No. 2.

Materniak-Pawłowska M., The Bar Association of the Second Republic of Poland: Legal and Political Issues, Poznań 2009.

Mogilnicki A., A Criminal Defence Counsel and the Public Opinion, “Ateneum” 1901, Vol. 1, No. 3.

Mogilnicki A., In the Matter of Barristers’ Ethical Code, “The Warsaw Judicial Journal” 1911, No. 28.

Mogilnicki A., In the Matter of Barristers’ Ethical Code, “The Warsaw Judicial Journal” 1912, No. 7.

Mogilnicki A., In the Matter of Barristers’ Ethical Code, “The Warsaw Judicial Journal” 1912, No. 8.

Mogilnicki A., The Codification of the Rules of Barristers’ Ethics. (Summary), [lack of publishing place] 1914.

Mogilnicki A., The General Rules of Law. A Handbook for Secondary Schools, Warsaw 1916.

P. [without the author], Self-advertisers in the Bar Association, “The Warsaw Judicial Journal” 1908, No. 43.

Redzik A., An Outline of the History of Barristers’ Self-management in Poland, Warsaw 2010.

The Decree in the subject of the provisional statute concerning the Bar Association of Poland, “Journal of Laws of Poland” 1918, No. 23, pos. 76, www.isap.sejm.gov.pl [access: 10.05.2016].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.3.335
Data publikacji: 2017-01-30 09:59:08
Data złożenia artykułu: 2016-02-10 22:42:23

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Agata Grudzińska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.