The Issue of Rent Charge Liquidation in the Area of the Former Russian Annexation Until 1918

Dorota Wiśniewska-Jóźwiak

Abstract


In the Second Republic of Poland, in the towns under the rule of the Russian Empire before 1914, there existed legal regulations based on rent charge agreements, perpetual lease and emphyteusis, so the ones that had been in use before enfranchisement. The possibility to liquidate such legal regulations associated with the necessity to pay perpetuate benefits to the state was granted by the Presidential Decree from January 30, 1924. When it comes to repurchasing town properties, it was regulated first by a bill from March 28, 1933, and then by a bill from April 25, 1938. However, the procedure given by the legislator, which meant that repurchasing was dependent on the initiative of the owner, made it difficult to fully liquidate the abovementioned procedures till the outbreak of World War I.


Keywords


The Second Polish Republic; rent charge; rent purchasing; perpetual lease; emphyteusis; rent charge liquidation

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Gumiński J., Kurs prawa cywilnego i handlowego, Warszawa 1932.

Historia państwa i prawa Polski 1918–1939, red. F. Ryszka, cz. 2, Warszawa 1968.

Kodeks nieruchomości miejskiej. Ustawy, rozporządzenia, okólniki. Orzecznictwo. Komentarz, oprac. A. Bojko, W. Monka, Warszawa 1937.

Longchamps de Bérier R., Prawo rzeczowe, Lublin 1934.

Muszalski E., Prawo cywilne obowiązujące w b. Królestwie Kongresowem. Prawo osobowe i familijne. Prawo rzeczowe. Zwięzły podręcznik, Warszawa 1932.

Płaza S., Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. 3: Okres międzywojenny, Kraków 2001.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.3.945
Data publikacji: 2017-01-30 09:59:41
Data złożenia artykułu: 2016-02-14 18:33:16


Statistics

Total abstract view - 146
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Dorota Wiśniewska-Jóźwiak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.