A Few Remarks on the Genesis of the Act of 13 July 1939 on Faciliating Adoption of Minors

Piotr Fiedorczyk

Abstract


The text presents the genesis of the Act of 13 July 1939 on Faciliating Adoption of Minors. The Act was passed by Polish Parliament just before World War II broke and had significant importance in the process of adopting orphans during the war. The bill was proposed by the MP Eugeniusz Jurkowski. The bill contained very radical solutions. It referred only to minor children. The act of adoption should have been validated trough court’s proceedings, and the results of adoption were constructed as adoptio plena. During the legislation process the bill was seriously changed and some of the progressive solutions were eliminated. Nevertheless, the Act seems to be a big achievement of Polish legislators. The regulations proposed in the Act were introduced into Polish Family and Guardianship Code of 1964, which is still in power.


Keywords


Poland; adoption; adoptio plena; minor children

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bagan-Kurluta K., Przysposobienie międzynarodowe dzieci, Białystok 2009.

Balcerek M., Rozwój opieki nad dzieckiem w Polsce w latach 1918–1939, Warszawa 1978.

Dwudzieste siódme posiedzenie Sejmu z dnia 30 maja 1939 r., „Monitor Polski” 1939, nr 123 (31 maja).

Fiedorczyk P., Polish and Czechoslovak Regulations on the Adoption Law in Period 1928–1950, [w:] Judiciary and Society between Privacy and Publicity, 8th Conference on Legal History in the Baltic Sea Area 3rd-6th Sept. 2015, red. D. Janicka, Toruń 2016.

Górnicki L., Prawo cywilne w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919–1939, Wrocław 2000.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. M. Grudziński, J. Ignatowicz, Warszawa 1966.

Komisja Kodyfikacyjna. Projekt prawa o stosunkach rodziców i dzieci, Warszawa 1938.

Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, red. J.M. Majchrowski, Warszawa 1994.

Płonka E., Przysposobienie całkowite w prawie polskim, Wrocław 1986.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Kadencja V. Sesja zwyczajna r. 1938/39. Projekt ustawy złożony przez posła Eugeniusza Jurkowskiego o przysposobieniu dzieci opuszczonych, Warszawa 1939, druk nr 206.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Kadencja V. Sesja zwyczajna r. 1938/39. Sprawozdanie Komisji Prawniczej o projekcie ustawy złożonym przez posła Eugeniusza Jurkowskiego o przysposobieniu dzieci opuszczonych (druk nr 206), Warszawa 1939, druk nr 236.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Kadencja V. Sesja zwyczajna r. 1938/39. Sprawozdanie Komisji Prawniczej o zmianach wprowadzonych przez Senat w dniu 13 czerwca 1939 r. do uchwalonego przez Sejm w dniu 30 maja 1939 r. projektu ustawy o ułatwieniu przysposobienia małoletnich (druki sejmowe 206 i 236), Warszawa 1939, druk nr 255.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Kadencja V. Sesja zwyczajna r. 1938/39. Sprawozdanie Stenograficzne z 24. posiedzenia w dniu 9 maja 1939 r., Warszawa 1939.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Kadencja V. Sesja zwyczajna r. 1938/39. Sprawozdanie Stenograficzne z 29. posiedzenia w dniu 16 czerwca 1939 r., Warszawa 1939.

Stelmachowski A., Przysposobienie w polskim prawie rodzinnym, Warszawa 1957.

Ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. o prawie właściwem dla stosunków prawnych wewnętrznych (prawo prywatne międzydzielnicowe) (Dz.U., nr 101, poz. 580).

Ustawa z dnia 13 lipca 1939 r. o ułatwieniu przysposobienia małoletnich (Dz.U., nr 63, poz. 416).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.3.301
Data publikacji: 2017-01-30 09:59:06
Data złożenia artykułu: 2016-03-29 16:54:01


Statistics


Total abstract view - 956
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Piotr Fiedorczyk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.