Studies, Research and Teaching of Professor Józef Mazurkiewicz at the Catholic University of Lublin

Marzena Dyjakowska

Abstract


The paper is devoted to studies, research and teaching of Professor Józef Mazurkiewicz, the eminent historian of law, at the Catholic University of Lublin. In 1922, he began studying at the Faculty of Law and Social-Economic Sciences. He attended a seminar on the history of law in Western Europe led by prof. Joseph Rafacz. In 1927, after the deposit of state exams, J. Mazurkiewicz received a Master’s degree in law. In the years 1926–1929 he studied history at the Faculty of Humanities of the Catholic University of Lublin. At the same time he was a trainee court, which ended submitting judicial examination, and after completing his military service he completed advocate. While studying and working at the Catholic University of Lublin he wrote his publications. Also his efforts to obtain a doctor degree were discussed. On June 23, 1949, the Minister of Education decided to liquidate the Legal Section within the Faculty of Law and Social-Economic Sciences of the Catholic University of Lublin. On 1 September 1949, J. Mazurkiewicz started working at the Faculty of Law, created at the University of Maria Curie-Skłodowska, where he headed the Department of History of Political System and Law in Poland (since 1950 bearing the name of the Department of Polish History of State and Law).


Keywords


Józef Mazurkiewicz; history of law; Catholic University of Lublin

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bednaruk W., Józef Rafacz, [w:] Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. A. Dębiński, W.S. Staszewski, M. Wójcik, Lublin 2008.

Czech-Jezierska B., Uniwersytet Jana Kazimierza w tworzeniu państwowej komisji egzaminacyjnej dla studentów prawa lubelskiej uczelni, [w:] Nauki prawne pomiędzy tradycją a współczesnością. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Longchamps de Bérier w 70. rocznicę śmierci, red. A. Dębiński, M. Pyter, B. Czech-Jezierska, Lublin 2011.

Ćwik W., Józef Mazurkiewicz (1904–1977), „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1978, t. 30, z. 2.

Ćwik W., Profesor dr Józef Mazurkiewicz – sylwetka naukowca, „Rocznik Lubelski” 1974, R. 17.

Dyjakowska M., Historia ustroju i prawa w KUL w okresie międzywojennym, [w:] Nauki historycznoprawne w polskich uniwersytetach II Rzeczypospolitej, red. M. Pyter, Lublin 2008.

Karolewicz G., Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2, Lublin 1996.

Mezglewski A., Okoliczności likwidacji przez władze komunistyczne Sekcji Prawa w 1952 roku, [w:] Prawo, kultura, uniwersytet. 80 lat ośrodka prawniczego KUL, red. A. Dębiński, Lublin 1999.

Reder J., Prof. dr Józef Mazurkiewicz (14 IX 1904 – 5 X 1977), „Rocznik Lubelski” 1979, R. 21.

Witkowski W., Lubelscy historycy prawa: Leon Halban, Witold Sawicki i Józef Mazurkiewicz, [w:] Prawo, kultura, uniwersytet. 80 lat ośrodka prawniczego KUL, red. A. Dębiński, Lublin 1999.

Witkowski W., Lubelscy historycy prawa ze szkoły lwowskiej – po 1918 roku, [w:] Nauki prawne pomiędzy tradycją a współczesnością. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Longchamps de Bérier w 70. rocznicę śmierci, red. A. Dębiński, M. Pyter, B. Czech-Jezierska, Lublin 2011.

Wojtkowski A., Katolicki Uniwersytet Lubelski 1918–1944, [w:] Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. S. Kunowski, Lublin 1969.




DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.3.249
Data publikacji: 2017-01-30 09:59:03
Data złożenia artykułu: 2016-03-31 18:24:10


Statistics


Total abstract view - 442
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

Indicators



Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Marzena Dyjakowska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.