Salons and Scientific-Literary Meetings Organized by Warsaw Lawyers in the Second Half of the 19th Century: Their Social and Cultural Role

Bożena Koredczuk, Józef Koredczuk

Abstract


In the 19th century, scientific-literary and artistic salons have already had a long tradition in Polish culture. Since they derived from the French model, they were usually organized by aristocrats. In the second half of the 19th century, Polish intelligentsia, including lawyers, organized similar meetings, which led to a social intermingling of their profession. They regularly met in the private houses of Warsaw lawyers, such as Edward Leo (1828–1901), Aleksander Kraushar (1843–1931), Lucjan Wrotkowski (1847–1902) and Adolf Suligowski (1849–1932). Professional as well as scientific, literary and artistic issues were discussed at the meetings. Newly published Polish and foreign books were presented, fragments of texts were read and discussed, which propagated book culture in the circles of Warsaw lawyers.


Keywords


scientific and literary salons; private meetings; Warsaw lawyers; the second half of the 19th century

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Adwokaci polscy ojczyźnie, red. S. Mikke, A. Redzik, Warszawa 2008.

Album biograficznie zasłużonych Polaków i Polek wieku XIX, t. 2, Warszawa 1903.

Dmochowski F.S., Wspomnienia od 1806 do 1830 roku, Warszawa 1858, http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10069371_00305.html [dostęp: 10.04.2016].

Encyklopedia powszechna S. Orgelbranda, t. 17, Warszawa 1864.

Koredczuk B., Literatura okolicznościowa w kręgu warszawskiej inteligencji prawniczej w pierwszej połowie XIX wieku. Rekonesans badawczy, [w:] Poezja okolicznościowa w Polsce w latach 1730–1830. W kręgu spraw prywatnych i środowiskowych, red. M. Nalepa, G. Trościński, R. Magryś, t. 2, Rzeszów 2014.

Kowalczykowa A., Warszawa romantyczna, Warszawa 1987.

Kraushar A., Kartki historyczne i literackie, cz. 2: Wspomnienia. Sylwetki literackie z niedawnej przeszłości, Kraków 1894.

Kraushar A., Palestra warszawska. Wspomnienia starego mecenasa z czasów dziesięciolecia przed zniesieniem sądownictwa polskiego (1866–1876), Warszawa 1919.

Kraushar A., Salony i zebrania literackie warszawskie na schyłku w. XVIII i w ubiegłym stuleciu, Warszawa 1916.

Kraushar A., Warszawa historyczna i dzisiejsza. Zarysy kulturalno-obyczajowe, Lwów – Warszawa – Kraków 1925.

Leo A., Wczoraj. Gawęda o niedawnej przeszłości, Warszawa 1929.

Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 1, Warszawa 1984.

Michałowska H., Salony artystyczno-literackie w Warszawie 1832–1860, Warszawa 1974.

Nagórski Z., Ś.p. Adolf Suligowski (Wspomnienie pośmiertne), „Gazeta Sądowa Warszawska” 1932, R. 60, nr 10.

Poklewska K., Kowalczykowa A., Salon literacki, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław – Warszawa – Kraków 2002.

Pol K., Poczet prawników polskich, Warszawa 2000.

Polski Słownik Biograficzny, t. 15, Wrocław 1970.

Polski Słownik Biograficzny, t. 17, Wrocław 1972.

Polski Słownik Biograficzny, t. 19, Wrocław 1974.

Polski Słownik Biograficzny, t. 45, Wrocław 2007–2008.

Przemówienie Henryka Konica w dn. 22 lutego 1932 r. przy zwłokach ś.p. Adolfa Suligowskiego, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1932, R. 60, nr 9.

Rabska Z., Moje życie z książką, Wrocław 1959.

Rosen J., Wspomnienia 1860–1925, spisała A. Leo, Warszawa 1933.

Sk[imborowicz] H., Magdalena (Nina) z Żółtowskich Łuszczewska i jej salon. Wspomnienie pośmiertne, Warszawa 1869, www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=8945&from=publication [dostęp: 11.01.2016].

Słownik biograficzny adwokatów polskich, t. 1, z. 2, Warszawa 1981.

Słownik biograficzny historii Polski, t. 1, Wrocław – Warszawa – Kraków 2005.

Słownik biograficzny historii Polski, t. 2, Wrocław – Warszawa – Kraków 2005.

Słownik Pracowników Książki Polskiej, suplement, Warszawa – Łódź 1986.

Suligowski A., Na powitanie rektora Balzera. W listopadzie 1903 r., [w:] Z ciężkich lat (Mowy), Kraków 1905.

Suligowski A., Po nieporozumieniu, które zażegnane zostało. W końcu 1891 roku, [w:] Z ciężkich lat (Mowy), Kraków 1905.

Suligowski A., Społeczeństwo i prawnicy. W styczniu 1913 roku, [w:] Z dalszych lat. Mowy, Warszawa 1914.

Suligowski A., W sprawie zjazdów prawniczych. W kwietniu 1911 roku, [w:] Z dalszych lat. Mowy, Warszawa 1914.

Suligowski A., Z okazyi przyjazdu prof. E. Tilla. W listopadzie 1889 r., [w:] Z ciężkich lat (Mowy), Kraków 1905.

Suligowski A., Z powodu 25-lecia zebrań prawniczych. W październiku 1902 r., [w:] Z ciężkich lat (Mowy), Kraków 1905.

Suligowski A., Z powodu dziesięciolecia zebrań prawniczych. W październiku 1887 r., [w:] Z ciężkich lat (Mowy), Kraków 1905.

Suligowski A., Z powodu piętnastolecia zebrań prawniczych. W październiku 1892 r., [w:] Z ciężkich lat (Mowy), Kraków 1905.

Wielka Encyklopedia PWN, t. 16, Warszawa 2003.

Wilkońska P., Moje wspomnienia o życiu towarzyskim w Warszawie, oprac. Z. Lewinówna, red. J.W. Gomulicki, Warszawa 1959.

Z. Nagórski, www.slawniprawnicy.pl/ii-polowa-xx-wieku/117-zygmunt-nagorski [dostęp: 22.01.2016].

Ziołowicz A., Uwagi o towarzyskości, [w:] Środowiska kulturotwórcze czasów oświecenia i romantyzmu, red. B. Dopart, Kraków 2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.3.403
Data publikacji: 2017-01-30 09:59:11
Data złożenia artykułu: 2016-04-03 22:22:35


Statistics

Total abstract view - 402
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Bożena Koredczuk, Józef Koredczuk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.