The General Government (1939–1945) – Barriers in Presenting Its True History (on the Example of Two Crucial Publications from the Years 2014–2015)

Andrzej Wrzyszcz

Abstract


Scientific research on the political system, legal system, economic and population situation etc. of the General Government in the years 1939–1945 is very advanced but there still appear barriers restricting the full objectivity of its results. The paper presents doubts concerning the overall credibility of two crucial publications from 2014–2015. To summarise, it would be worth stressing that both analysed books undoubtedly contributed to broadening our view of this difficult period in Polish history. However, the necessity of careful reading and drawing proper conclusions taking into consideration objective limitations the Authors had to face should also be mentioned here.


Keywords


the General Government; occupation; political system; legal system courts

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Klukowski Z., Zamojszczyzna, t. 1: 1918–1943, t. 2: 1944–1959, Warszawa 2007.

Lityński A., Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2013.

Majer D., Fremdvölkische im Dritten Reich, 2. Aufl., Boppard am Rhein 1993.

Majer D., Justiz und Polizei im Dritten Reich, [w:] Recht und Justiz im Dritten Reich, Hrsg. R. Dreier, W. Sellert, Frankfurt am Main 1989.

Majer D., Nationalsozialismus im Lichte der Juristischen Zeitgeschichte. Ideologie – Staat – Besatzungsregime in Europa 1939–1945, Baden-Baden 2002.

Mazurkiewicz J., Policha L., Dzieje sądownictwa lubelskiego w latach 1915–1944 (maszynopis dostępny obecnie w Katedrze Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).

Moszyński R., Dziennik 1939–1945. Wojna i okupacja w Lublinie w oczach dorosłych i dzieci, oprac. i wstęp ks. E. Walawander, Lublin 2014.

Moszyński R., Policha L., Lublin w okresie okupacji (1939–1944), Lublin 1964.

Ronikier A., Pamiętniki 1939–1945, Kraków 2013.

Weh A., Prawo Generalnego Gubernatorstwa w układzie rzeczowym z objaśnieniami i szczegółowym skorowidzem, wyd. 3, Kraków 1941.

Winstone M., Generalne Gubernatorstwo. Mroczne serce Europy Hitlera, przeł. T. Fiedorek, Poznań 2015.

Wrzyszcz A., Okupacyjne sądownictwo niemieckie w Generalnym Gubernatorstwie 1939–1945. Organizacja i funkcjonowanie, Lublin 2008.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.3.997
Data publikacji: 2017-01-30 09:59:43
Data złożenia artykułu: 2016-06-09 13:50:14


Statistics

Total abstract view - 208
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Andrzej Wrzyszcz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.