The Role of the Minister of Justice in the Proceedings Before the Governing Senate of the Russian Empire in Administrative Matters

Grzegorz Smyk

Abstract


The dominant role of the minister of justice in the proceedings before the Governing Senate in administrative disputes, was one of the characteristics of the Russian monarchy. Control and supervision of public administration, including the settlement of administrative disputes, remained the fields implemented in the procedure within the administration itself. No strict distinction between the control and supervisory functions of the appropriate bodies, in particular the Governing Senate, meant that the dominant role in the proceedings in administrative matters held the central government authority – the minister of justice. The conduct of the procedure as well as the contents of provided judgments were determined by the decision of the minister of justice. Entrusting the supervision of the administrative departments of the Governing Senate to the minister of justice, and enabling him to intervene in every stage of the proceedings in administrative disputes, provided the Russian bureaucracy with effective protection against unfavorable decisions. Consequently, the Governing Senate could not fulfill the role of an independent judicial authority whose task was to control – independently and impartially – the legalism of administrative operation of the authorities of the Russian State.


Keywords


Russian Empire; Governing Senate; minister of justice; proceedings in administrative matters

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Iwanowskij W.W., Uczebnik administratiwnogo prawa, Kazań 1908.

Jelistratow A.I., Osnownyje naczała administratiwnogo prawa, Moskwa 1914.

Korf S.A., Administratiwnaja justicja, t. 1, Sankt Petersburg 1910.

Korf S.A., Administratiwnaja justicja, t. 2, Sankt Petersburg 1910.

Korkunow N.M., Russkoje gosudarstwiennoje prawo, t. 2, Sankt Petersburg 1908.

Libicki S., O wydawaniu praw i ustroju instytucji prawodawczych rosyjskich, Warszawa 1890.

Osnownyje Zakony Rossijskoj Imperii, Swod Zakonow Rossijskoj Imperii, izdanije 1832, t. 1, cz. 1.

Smyk G., Administracja publiczna Królestwa Polskiego w latach 1864–1915, Lublin 2011.

Tarasow I.T., Kratkij oczerk nauki administratiwnogo prawa, [w:] Wriemiennik Demidowskogo Juridiczeskogo Liceja, Jarosław 1888.

Uczreżdienija Ministierstw, izdanije 1892, Swod Zakonow rossijskoj Imperii, izdanije 1892, t. 1, cz. 2.

Uczrieżdienije Prawitielstwujuszczago Sienata, izdanije 1892, Swod Zakonow Rossijskoj Imperii, izdanije 1892, t. 1, cz. 1, ks. IV.

Ukaz z dnia 2/13 marca 1711 r. o władzy i odpowiedzialności Senatu Rządzącego, „Połnoje Sobranije Zakonow Rossijskoj Imperii” 1830, nr 2328.

Ukaz z dnia 29 maja/10 czerwca 1869 r. o zmianie wnoszenia niektórych spraw z Senatu Rządzącego do Rady Państwa i porządku postępowania w departamentach Senatu w sprawach administracyjnych, „Połnoje Sobranije Zakonow Rosijskoj Imperii” 1869, nr 47150.

Witkowski W., Historia administracji w Polsce 1764–1989, Warszawa 2007.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.3.833
Data publikacji: 2017-01-30 09:59:34
Data złożenia artykułu: 2016-06-09 14:30:58


Statistics


Total abstract view - 613
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Grzegorz Smyk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.