Issues of the Public Operation of Law on the Example of Organ Transplantation

Aleksandra Żaba

Abstract


The idea of the public operation of law, generally including the thing, is coming to the need of the exit of the lawyer beyond the closed range of right norms and for noticing the law in the real life. These issues contain a lot of matters, including the wide circle of social and psychological phenomena. It results in the fact that the realization of the right is showing close ties with the axiology of the system of law and the process of internalizations, that is the widely understood problem of the approval of legal norms in the context of following them. Axiological approval, and consequently also and the attitude towards the specific legal answer is most often reflecting it whether contents of the legal norm are coinciding in the model of keeping with norms professed by the addressee, e.g. moral or religious. That reflection most often results in regarding the binding legal norm as the own standard of proceedings (the legal norm is becoming an internal imperative of the conduct of the specific individual). In view of above remarks it is possible to reach a conclusion that a public operation of law isn’t only a fact of the real influence of the law on citizens’ life (warning and applying the law), but also influences their emotions. The law then can be perceived as the entirety of the process of adapting individuals, as a result of which emotions always free themselves.

The public operation of law is showing umbilical ties with arguable issues under the ethical and moral consideration. Issues of defining death seem to be such an example and of organ transplantation. It is worthwhile emphasizing that at least the generality of people is backing the idea of the transplant up, that support is not finding expression in acts. So it seems that legal solutions accepted in fact not always contribute to the change of professed moral norms. With effect above there are questions about the role of the public opinion in the process making law, that is for issues of the actual influence of the society on law – making activity of the legislator.


Keywords


public operation of law; transplant of organs; principle of the supposed agreement; principle of the given agreement

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


„Biuletyn Poltransplantu” 2009.

Brzeziński T., Etyka lekarska,Warszawa 2012.

Dawstwo narządów, www.dawca.pl/jak-zostac-dawca/dawstwo-narzadow [dostęp: 11.03.2017].

Felisiak M., Polacy wobec przeszczepiania narządów. Komunikat z badań, CBOS BS 105/2012, www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_105_12.PDF [dostęp: 11.03.2017].

Guzik-Makaruk E.M., Transplantacja organów, tkanek i komórek w ujęciu prawnym i kryminologicznym – studium prawnoporównawcze, Białystok 2008.

Jakliński A., Marek Z., Medycyna sądowa dla prawników, Kraków 1996.

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej wobec Zastosowań Biologii i Medycyny przyjęta przez Radę Europy 4 kwietnia 1997 r. w Oviedo, podpisana przez Polskę 7 maja 1999 r., www.conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/164.htm [dostęp: 11.03.2017].

Kortko D., Watoła J., Na szczycie stromej góry, Kraków 2008.

Kowalski J., Lamentowicz W., Winczorek P., Teoria państwa i prawa, Warszawa 1981.

Monastyrska E.M., Beck O., Psychologiczne i prawne aspekty transplantacji ex vivo, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 2014, t. 20.

Petrażycki L., O nauce, prawie i moralności. Pisma wybrane, Warszawa 1985.

Podgórecki A., Socjologia prawa, Warszawa 1962.

Stefaniuk M., Etyczne dylematy prawa (kara śmierci, aborcja i eutanazja) w świetle badań polskiej opinii publicznej, „Studia Iuridica Lublinensia” 2013, t. 19, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2013.19.0.309.

Stefaniuk M., Społeczne działanie prawa, [w:] Leksykon socjologii prawa, red. A. Kociołek-Pęksa, M. Stępień, Warszawa 2013.

Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. z 2015 r., poz. 793).

Wasak A., Transplantacje, Radom 2007.

Załącznik do Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzenia trwałego i nieodwracalnego ustania czynności mózgu (M.P. 2007, nr 46, poz. 547).

Zembala M., Zasady pobierania i przeszczepiania narządów i tkanek do transplantacji w ujęciu Europejskiej Konwencji Bioetycznej, „Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska” 2009, z. 4.

Ziembiński Z., Etyczne problemy prawoznawstwa, Wrocław 1972.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2017.26.2.147
Data publikacji: 2017-10-27 16:36:17
Data złożenia artykułu: 2016-07-28 11:36:47


Statistics


Total abstract view - 520
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Aleksandra Żaba

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.