Privacy and Openness – the Result 25 Years and Prospects for the Future, ed. A. Mednis, C.H. Beck, Warsaw 2016, pp. 275

Wojciech Taras

Keywords


prywatność; jawność; informacja

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Prywatność a jawność – bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość, red. A. Mednis, Warszawa 2016.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.4.271
Data publikacji: 2017-06-05 15:37:49
Data złożenia artykułu: 2016-10-18 17:13:53


Statistics


Total abstract view - 263
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Wojciech Taras

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.