Legal Issues for the Usage of Drones

Ksenia Siadkowska

Abstract


In the last years, we have seen the increasing popularity of unmanned aerial vehicles, commonly called drones. For this reason, the legislator has amended a number of legal acts on obligations imposed on operators of such flying models. This paper focuses on responsibilities and limitations of amateur users of drones and safety of third parties. The issues of obtaining an Unmanned Aerial Vehicle Operator (UAVO) Certificate with Visual Line of Sight (VLOS) qualifications as well as threats that may result from an incorrect use of flying models or external conditions are also discussed here.


Keywords


drone; unmanned aerial vehicle; flying model; UAVO; VLOS

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Clarke R., The regulation of civilian drones’ impacts on behavioural privacy, “Computer Law & Security Review” 2014, Vol. 30.

Clarke R., Bennett Moses L., The regulation of civilian drones’ impacts on public safety, “Computer Law & Security Review” 2014, Vol. 30.

Dron, https://sjp.pwn.pl/sjp/dron;5574734.html [dostęp: 31.10.2017].

Dron „Faktu nad posiadłością Sikorskiego”, www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/dron-faktu-nad-posiadloscia-sikorskiego-szef-msz-zawiadamia-prokurature,449770.html [dostęp: 03.11.2017].

https://en.oxforddictionaries.com/definition/drone [dostęp: 21.02.2017].

Maj M., Dron o mało nie trafił narciarza w czasie mistrzostw, http://di.com.pl/dron-o-malo-nie-trafil-narciarza-w-czasie-mistrzostw-przybywa-takich-i-gorszych-wypadkow-54040 [dostęp: 21.10.2017].

Michalik Ł., 9 wypadków z dronami. Kompromitacja wojska, atak ptaków i znokautowana panna młoda, https://gadzetomania.pl/1590,9-wypadkow-z-dronami-kompromitacja-wojska-atak-ptakow-i-znokautowana-panna-mloda,all [dostęp: 21.10.2017].

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2016 r. stawek opłat lotniczych (M.P. 2016, poz. 154).

Połowianiuk M., Wideo dnia: po tym incydencie drony przestają nagrywać Puchar Świata w narciarstwie alpejskim, www.spidersweb.pl/2015/12/upadek-drona-puchar-swiata.html [dostęp: 21.10.2017].

Prezes ULC, Ogłoszenie Prezesa ULC, http://ulc.gov.pl/_download/wiadomosci/04_2016/ogloszenie-uavo.pdf [dostęp: 31.10.2016].

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz.U. z 2016 r., poz. 1317).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji (Dz.U. z 2016 r., poz. 1630).

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz.U. z 2013 r., poz. 440 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji (Dz.U. z 2013 r., poz. 664 z późn. zm.).

Staff Reports, ICAA & FAA consider international drone standards, http://aircargoworld.com/icao-faa-consider-international-drone-standards [dostęp: 03.11.2016].

UAVO, Nowe rozporządzenie unijne SERA C weszło w życie, http://uavo.com.pl/prawo/nowe-rozporzadzenie-unijne-sera-c-weszlo-zycie [dostęp: 31.10.2016].

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2016 r., nr 0, poz. 1137 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 1997 r., nr 114, poz. 740).

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. z 2002 r., nr 130, poz. 1112 z późn. zm.).

www.google.com/trends/explore?q=dron [dostęp: 21.10.2017].

www.swiatdronow.pl [dostęp: 31.10.2017].

Zakrwawiona dłoń Iglesiasa. Na koncercie „chwycił drona”, www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/dron-poranil-palce-enrique-iglesiasowi,547475.html [dostęp: 21.10.2017].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2017.26.3.93
Data publikacji: 2017-12-08 21:13:36
Data złożenia artykułu: 2016-12-05 17:51:23


Statistics


Total abstract view - 593
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Ksenia Siadkowska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.