Mirosław Rewera, Zjawisko psychoaktywnych środków zastępczych jako przedmiot zainteresowania pracy socjalnej, Stalowa Wola 2016, pp. 255

Mirosław Karpiuk

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz.U. nr 27, poz. 158).

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. nr 213, poz. 1396 z poźn. zm.).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2017.26.2.199
Data publikacji: 2017-10-27 16:36:21
Data złożenia artykułu: 2017-01-25 21:32:22


Statistics


Total abstract view - 244
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Mirosław Karpiuk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.