The Most Essential Reforms of the Constitution of the Fifth French Republic and Its Influence on the Shape of Political System of the French State

Adrian Tabak

Abstract


The article presents the Constitution of the Fifth French Republic from 1958 by showing fundamental principles of political system, the most important institution and the most essential amendments to the Constitution. According to the intention of its authors, the Constitution enhanced the position of the President of the Republic, whereas the role of the Parliament was less important. New political solution is the Constitutional Council, which is sui generis constitutional court. Amendments to the Constitution (particularly the reform from 2008) restricted the role of executive power, strengthened the political position of the Parliament and allowed France to integrate with the European Communities.


Keywords


the Constitution; President; Parliament; the European Communities; the Constitutional Council; amendment

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Chmielarz A., Rada Konstytucyjna po zmianach konstytucyjnych z lipca 2008 r., „Przegląd Sejmowy” 2010, nr 1.

Falski J., Współczesny obraz konstytucyjnej zasady laickości we Francji. Próba syntezy, „Przegląd Sejmowy” 2016, nr 5.

Gdulewicz E., System konstytucyjny Francji, Warszawa 2000.

Ghevontian R., Czy prezydent V Republiki jest monarchą republikańskim?, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 6.

Granat M., Kaleta J., Fenomen Konstytucji V Republiki Francuskiej, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 6.

Jamróz A., Konstytucja V Republiki po 50 latach obowiązywania. Kilka refleksji, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 6.

Kubuj K., Odpowiedzialność karna Prezydenta V Republiki Francuskiej, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 6.

Konstytucje państw Unii Europejskiej, red. W. Staśkiewicz, Warszawa 2011.

Konstytucja Francji, Warszawa 1997.

Popławska E., Instytucja Prezydenta w systemie politycznym V Republiki Francuskiej, Warszawa 1995.

Puchta R., O modernizacji instytucji V Republiki w świetle ustawy konstytucyjnej z 23 lipca 2008 r., „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 6.

Skrzydło W., Ustrój polityczny Francji, Warszawa 1992.

Sulikowski A., Odpowiedzialność polityczna rządu we Francji. Geneza i specyfika pod rządami V Republiki, „Przegląd Sejmowy” 2002, nr 3.

Szymanek J., Aksjologia Konstytucji V Republiki Francuskiej, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 6.

Szymanek J., Parlament we francuskiej tradycji ustrojowej, „Przegląd Sejmowy” 2013, nr 6.

Verpeaux M., Rada Konstytucyjna a ochrona praw podstawowych, „Przegląd Sejmowy” 2010, nr 1.

Walter Ł., Specyfika tzw. podstawowych zasad uznanych przez ustawy w porządku prawnym V Republiki Francuskiej, „Przegląd Sejmowy” 2016, nr 6.

Wojtyczek K., Europeizacja konstytucji V Republiki Francuskiej, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 6.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2017.26.2.129
Data publikacji: 2017-10-27 16:36:16
Data złożenia artykułu: 2017-02-22 22:17:09


Statistics


Total abstract view - 656
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Adrian Tabak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.