Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie. Toruń 16.04.2015 r.

Jakub Kosowski

Full Text:

PDF (Język Polski)


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.4.223
Data publikacji: 2016-02-08 13:03:52
Data złożenia artykułu: 2015-05-16 10:44:31


Statistics


Total abstract view - 443
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Jakub Kosowski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.