The Europeanisation of National Legal Goods? Comments on the Margin of Supreme Court’s Judgment of 29 March 2011 (III KK 365/10)

Adam Górski, Ariel Falkiewicz

Abstract


The issue of crimes with (prima facie) strictly national character is one of the most controversial in the relevant literature. It can be dealt with on two levels: procedural (international cooperation in criminal matters) and substantive (jurisdictional). This second level was touched upon in the case of the judgment of the Supreme Court of 29 March 2011 (III KK 365/10), in which it was recognised that the so-called internationalisation of criminal law enforcement must be connected to universalisation of legal goods. The authors argue both with the judgment itself and with the arguments that justify such a universal approach in the opinion of the Supreme Court.


Keywords


false statements; crimes committed abroad; national legal goods

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Gardocka T., Komentarz do art. 111 k.k., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. R. Stefański, Warszawa 2015.

Gardocki L., Zagadnienia internacjonalizacji odpowiedzialności karnej za przestępstwa popełnione za granicą, Warszawa 1979.

Hofmański P., Komentarz do art. 111 k.k., [w:] Kodeks Karny. Komentarz, red. M. Filar, Warszawa 2012.

Łabuda G., Komentarz do art. 111 k.k., [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2012.

Nita B., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 29 marca 2011 r., III KK 365/10, Palestra 2012, nr 4.

Piskorski J., Tak zwany warunek podwójnej przestępności w polskim prawie karnym materialnym, [w:] red. I. Gawłowicz, I. Wierzchowiecka, Koncepcje suwerenności. Zbiór studiów, Szczecin 2006.

Płachta M., The Role of Double Criminality in International Cooperation in Criminal Matters [w:] Double Criminality: Studies in International Criminal Law, ed. N. Jareborg, Uppsala 1989.

Postanowienie SN z dnia 16 października 2014 r., sygn. II KK 264/14, LEX nr 1515373.

Raglewski J., Komentarz do art. 111 k.k., [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1-116 k.k., red. A. Zoll, Warszawa 2007.

Sakowicz A., Komentarz do art. 111 k.k., [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Tom II. Komentarz do artykułów 32-116, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2010.

Uchwała SN z dnia 26 kwietnia 1995 r., sygn. I KZP 7/95, OSNKW 1995, nr 7-8, poz. 42.

Van den Wyngaert Ch., Double Criminality as a Requirement to Jurisdiction, [w] Double Criminality: Studies in International Criminal Law, ed. N. Jareborg, Uppsala 1989.

Wąsek A., Komentarz do art. 111 k.k., [w:] M. Kalitowski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz. Tom II (art. 32-116), Gdańsk 1999.

Wyrok SN z dnia 29 marca 2011 r., sygn. III KK 365/10, OSNKW 2011, nr 7, poz. 58.

Wyrok SO w Białymstoku z dnia 6 lutego 2014 r., sygn. VIII Ka 790/13, LEX nr 1893823.

Wyrok SO w Krakowie z dnia 23 grudnia 2014 r., sygn. IV Ka 881/14, LEX nr 1870428.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2017.26.3.143
Data publikacji: 2017-12-08 21:13:39
Data złożenia artykułu: 2017-10-13 17:41:06


Statistics


Total abstract view - 441
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Adam Górski, Ariel Falkiewicz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.