The Offence of Fraud in Its So-Called Classical Form from the Perspective of Comparative Law

Piotr Poniatowski, Krzysztof Wala

Abstract


The paper is devoted to the comparative law analysis of those criminal provisions which describe the offence of fraud in its so-called classical form. In the Polish Criminal Code, the discussed type of fraud is described by Art. 286 § 1 and 3 which is placed in Chapter XXXV entitled Offences Against Property. The analysis refers to the legal systems of some European countries such as: England, Wales, Northern Ireland, Scotland, Ireland, Russia, Belarus, Ukraine, Lithuania, Latvia, Estonia, Slovakia, the Czech Republic, Switzerland, Germany, Romania, Kosovo, Serbia, Slovenia and Bulgaria. The paper closes with concluding remarks in which the authors point to the similarities and differences among the analysed regulations.


Keywords


fraud; comparative criminal law

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Adcock (Edward) vs. Archibald [1925] ScotHC HCJ_1 (12 March 1925), www.bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=/scot/cases/ScotHC/1925/1925_JC_58.html&query=(Adcock)+AND+((Edward)) [dostęp: 10.12.2017].

Alison A., Principles of the Criminal Law of Scotland, Edinburgh–London 1832.

Burnett J., A Treatise on Various Branches of the Criminal Law of Scotland, Edinburgh 1811.

Christie S., Introduction to Scots Criminal Law, Pearson Education Limited 2003.

Clive E., Ferguson P., Gane C., McCall Smith A., A Draft Criminal Code for Scotland with Commentary, www.scotlawcom.gov.uk/download_file/view/521 [dostęp: 10.12.2017].

Cubie A.M., Scots Criminal Law, Bloomsbury Professional Limited 2010.

Decyzja Sądu Krajowego w Wiesbaden z dnia 17 listopada 2006 r., BGH 2 StR 388/06.

Federalna ustawa konstytucyjna z dnia 31 grudnia 1996 r. – O systemie sądowym Federacji Rosyjskiej www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12834 [dostęp: 10.12.2017].

Federalna ustawa konstytucyjna z dnia 5 lutego 2014 r. – O Sądzie Najwyższym Federacji Rosyjskiej, www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158641 [dostęp: 10.12.2017].

Fraud Act 2006. Explanatory Notes, www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/35/pdfs/ukpgaen_20060035_en.pdf [dostęp: 10.12.2017].

Fraud, Bribery and Money Laundering Offences Definitive Guideline, www.sentencingcouncil.org.uk/wp-content/uploads/Fraud_bribery_and_money_laundering_offences_-_Definitive_guideline.pdf [dostęp: 10.12.2017].

https://ck.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/282603.html [dostęp: 10.12.2017].

Kastrati E., Principal punishments according to Criminal Code of Republic of Kosovo, “Mediterranean Journal of Social Sciences. MCSER Publishing, Rome–Italy” 2014, Vol. 5, No. 19.

Oczkowski T., [w:] System Prawa Karnego, t. 9: Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze, red. R. Zawłocki, Warszawa 2015.

Ormerod D., Perry D., Blackstone’s Criminal Practice 2015, Oxford 2015.

Quinn S.E., Criminal Law in Ireland, Irish Law Publishing 2009.

Постановление № 22 от 2017 г., обн. в ДВ, бр. 11 от 2017 г., за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната за 2017 г., www.nssi.bg/images/bg/legislation/decree/pms-22-2017.pdf [dostęp: 10.12.2017].

Radecki W., Kategoryzacje czynów zabronionych pod groźbą kary w prawie polskim, czeskim i słowackim. Część II, „Ius Novum” 2012, nr 3.

Radecki W., Ochrona zabytków w polskim, czeskim i słowackim prawie karnym, „Prokuratura i Prawo” 2012, nr 4.

Regina vs. Cornelius [2012] EWCA Crim 500 (14 March 2012), www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Crim/2012/500.html [dostęp: 10.12.2017].

Regina vs. Ellames 60 Cr App R 7 [1974] 1 WLR 1391.

Regina vs. Ghosh [1982] EWCA Crim 2 (5 April 1982), www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Crim/1982/2.html [dostęp: 10.12.2017].

Regina vs. Sakalouskas [2013] EWCA Crim 2278 (15 November 2013), www.bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=/ew/cases/EWCA/Crim/2013/2278.html&query=(Sakalouskas) [dostęp: 10.12.2017].

Reid D., Fraud in Scots Law, The University of Edinburgh 2012, www.era.lib.ed.ac.uk/bitstream/handle/1842/9602/Reid2013.pdf?sequence=2&isAllowed=y [dostęp: 10.12.2017].

Rozporządzenie nr 974 Rady Ministrów Republiki Białorusi z dnia 28 listopada 2016 r., www.government.by/upload/docs/file0f002d600be9c066.PDF [dostęp: 10.12.2017].

The Law Commission. Fraud. Report on a reference under section 3(1)(e) of the Law Commissions Act 1965 (Cm. 5560, 2002), www.lawcom.gov.uk/wp-content/uploads/2015/03/lc276_Fraud.pdf [dostęp: 10.12.2017].

Тълкувателно решение N: 1 от 30.10.1998 г., по тълк. н.д. N: 1/98 г., ОСНК, www.juen.bg/sp-vks/nk/40074057.htm [dostęp: 10.12.2017].

Uchwała Plenum Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej z dnia 27 grudnia 2007 r. N 51 – Wytyczne praktyki sądowej w sprawach o oszustwo i przywłaszczenie, www.rg.ru/2008/01/12/sud-voprosy-dok.html [dostęp: 10.12.2017].

Uchwała SN z dnia 23 listopada 1972 r., VI KZP 79/72, OSNKW 1973, nr 2–3, poz. 27.

Ustawa z dnia 15 października 1998 r. – W sprawie procedur dotyczących wejścia w życie i stosowania prawa karnego, www.likumi.lv/doc.php?id=50539 [dostęp: 10.12.2017].

Wyrok SN z dnia 15 listopada 2002 r., IV KKN 618/99, „Prokuratura i Prawo” 2003, nr 6, poz. 7.

Wyrok SN z dnia 21 stycznia 2010 r., III KK 221/09, OSNwSK 2010, nr 1, poz. 129.

Wyrok Sądu Krajowego w Augsburgu z dnia 7 października 2003 r., BGH 1 StR 274/03.

Wyrok Wyższego Sądu Krajowego w Jenie z dnia 3 maja 2002 r., Az. 1 Ss 80/02.

www.cps.gov.uk/legal/d_to_g/fraud_act [dostęp: 10.12.2017].

www.e-tar.lt/portal/en/legalAct/f7bdfb303cce11e498a79e861091cd92 [dostęp: 10.12.2017].

www.lm.gov.lv/text/2014 [dostęp: 10.12.2017].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2017.26.4.75
Date of publication: 2017-12-13 18:42:37
Date of submission: 2017-06-15 11:06:20


Statistics


Total abstract view - 1084
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Piotr Poniatowski, Krzysztof Wala

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.