Professionalization of uniformed services in the European Union on the basis of the Armed Forces of the Republic of Poland

Wojciech Konaszczuk, Mirosław Tokarski

Abstract


The article analyzes the professionalization of the armed forces in the EU. The authors discuss the professionalization of the Polish Armed Forces. Definitions of rights and obligations of the soldiers in the historical aspect are presented. Then the Authors take into account the problems of present military service. They analyze the current regulations in national law and EU law with regard to criminal law in particular. As the conclusion the Authors suggest the best solutions (in their opinion) which should be introduced into internal law in the context of Polish Army services.


Keywords


professionalization of the army, backgrounds of professionalization, historical aspects, international security, changes in law referring to uniformed services

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Czyżak M., Odpowiedzialność za wykonanie przestępnego rozkazu w polskim prawie karnym, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2003, 3, 11.

Dunaj B., Język polski. Popularny słownik języka polskiego, Langenscheidt, Warszawa 2007.

Marcinkowski W., Zasady odpowiedzialności karnej w świetle zmian w prawie karnym oraz w prawie wykroczeń, MON DWPO, Warszawa 2009.

Marek A., Prawo karne. Zagadnienia teorii i praktyki, C. H. Beck, Warszawa 1997.

Boć J. (red.), Prawo administracyjne,Wrocławska Drukarnia Naukowa, Wrocław 1994.

Przyjemski S. M., Prawo karne wojskowe, ,,Stella Maris”, Gdańsk 1999.

Rodzynkiewicz M., Modelowanie pojęć w prawie karnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998.

Szreniawski J. (red.), Ustrój administracji publicznej, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 1995.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.1.89
Data publikacji: 2015-05-27 12:22:25
Data złożenia artykułu: 2015-05-23 23:29:15


Statistics


Total abstract view - 552
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 1

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Wojciech Konaszczuk, Mirosław Tokarski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.