The essence, the rules and structure of the civil defense in Poland

Kamil Sikora

Abstract


Civil defence means actions aiming at protecting population, industrial plants, utility companies, and cultural goods, saving and helping the injured in times of war, as well as cooperating in fighting natural disasters and environmentas threats and in deletion of their effects. Vivil defence should function on the basis of the principle of generality, obligation, unvariability of organizational structure, complexity of operation, adequacy, readiness, decentralization of management, planning, support, and interterritorial solidarity. The central organ of government administration for civil defence is the Chief of Civil Defence of the Country, who is appointed by the Prime Minister. The motion is put forward by the minister of internal affairs. Provincial governors, starosts, borough leaders, presidents of towns or cities are local organs of civil defence.


Keywords


defense, civil defense, the head of the country’s civil defense, formation of civil defense

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Brückner A., Słownik etymologiczny języka polskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 1957.

Gierszewski J., Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys systemu, Warszawa 2013.

Jakubczak R. (red.), Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP, Warszawa 2003.

Jobda W., Obrona cywilna w systemie obronnym państwa, Dęblin 2013.

Kalinowski R., Obrona cywilna w Polsce, Siedlce 2011.

Kitler W., Obrona cywilna – szerokie podejście do problematyki cywilnej w obronie narodowej [w:] W. Kitler (red.), Obrona cywilna (niemilitarna) w obronie narodowej III RP, Warszawa 2001.

Krynojewski F. R., Obrona cywilna Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2012.

Longman dictionary of contemporary English, new edition, PWN, Warszawa 1990.

Le Petit Larousse LAROUSSE, Paris Cedex 1995.

Niemczuk P., Rola gminy w systemie zarządzania kryzysowego [w:] R. Sawuła (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne. Teoria i praktyka, Przemyśl–Rzeszów 2012.

Obrona cywilna w świetle przepisów międzynarodowego prawa wojennego, Przegląd OC, wyd. specjalne, Inspektorat OCK, Warszawa 1989.

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 1996.

Słownik synonimów, wyd. MCR, Warszawa 1993.

Szczęśniak M., Obrona cywilna na czas pokoju i wojny, MON, Warszawa 1976.

Zalewski S., Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej, red. B. Wiśniewski i S. Zalewski, Bielsko-Biała 2006.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.1.107
Data publikacji: 2015-05-27 12:22:26
Data złożenia artykułu: 2015-05-23 23:40:25


Statistics


Total abstract view - 632
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 2

IndicatorsRefbacksCopyright (c) 2015 Kamil Sikora

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.